1.

هیدروژئومرفولوژی کاشان و اثرات آن در آمایش سرزمین

دکتر زهرا اسماعیلی؛ دکتر فرج‎ا... محمودی

2.

توسعة اشتغال در نواحی روستایی

مسعود مهدوی؛ حسین اسماعیل نیا؛ مجتبی قدیری معصوم

3.

شاخص نوسانات اطلس شمالی و تأثیر آن بر اقلیم ایران

حمید رضا مرادی

4.

بررسی آب زیرزمینی دشت ورامین

غلامرضا زهتابیان؛ عمار رفیعی امام؛ دکتر سیدکاظم علوی پناه؛ محمد جعفری

5.

روند رشد و توسعه کلان شهرهای کشور

علی اصغر پیله ور؛ احمد پور احمد

6.

نقش دولت در تحوّلات فضایی شهر بابل

معصومه نصیری

7.

تحلیل فعّالیّت‎های نئوتکتونیک با استفاده از روش‎های ژئومرفورلوژی

عقیل مددی؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ عبدالحمید رجایی

8.

روند تحوّل و چالش‎های عمران و توسعه روستائی در ایران

علی یدقار

9.

توسعه شهری و آسیب‎شناسی اجتماعی در ایران

اسماعیل علی اکبری

10.

ویژگی‎های ژئومرفولوژیکی مناظر کارستی در حوضة آبریز کارده

ابولفضل عشقی؛ محمد رضا ثروتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب