1.

بازنمود موضوع و شگردهای ادبی در آثار بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 19-38
مریم حسینی؛ رقیه وهابی دریاکناری

2.

تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-126
شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر

3.

تحلیل جامعه‌شناسانة هویت ملی و مؤلفه‌های آن در فیلم‌های بهرام بیضایی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 115-134
نادیا معقولی؛ علی شیخ مهدی؛ حسینعلی قبادی

4.

تصویر ایزدبانوان در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 317-332
رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

5.

جدال زنان عیار در برابر اسطورۀ مغول در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 489-506
رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

6.

خوانش پسامدرنیستی اسطوره در مرگ یزدگرد

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، تیر 1392، صفحه 69-77
ابراهیم محمدی؛ مریم افشار

7.

سفر قهرمان مؤنث در سه فیلمنامه از بهرام بیضایی: مطالعۀ تطبیقی سه فیلم‏نامۀ سگ‌کشی، اشغال، و حقایق دربارة لیلا دختر ادریس در چارچوب نظریۀ مورین مرداک

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 149-166
بهروز محمودی بختیاری؛ فرشید کردمافی؛ نرگس فرشی جلالی

8.

فراداستان تاریخ‌نگارانه در نمایشنامۀ اژدهاک از سه‌برخوانی اثر بهرام بیضایی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 25-33
علی رجب‌زاده طهماسبی؛ اسدالله غلامعلی؛ علی اصغر فهیمی فر

9.

گونه‌شناسی نمایش‌نامه‌های چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریّۀ میتوس فرای

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 39-58
شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب