1.

استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 451-472
عباس میرشکاری

2.

امکان‌سنجی فقهی تطبیق عنوان غیبت در انتشار تصویر متهمان از رسانۀ ملی

دوره 19، شماره 4، دی 1402، صفحه 295-306
حمیدرضا محمدی؛ حمیدرضا بصیری

3.

بررسی حفظ حریم خصوصی شهروندان در دورۀ کرونا با تأکید بر مسئلۀ ‏پردازش داده‌ها (مطالعۀ تطبیقی در امریکا، فرانسه، چین و ایران)‏

دوره 15، شماره 1، تیر 1403، صفحه 93-119
محسن صفری؛ سجاد قاسمی

4.

بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 375-392
محسن صفری؛ سید مهرداد امیر شاه کرمی

5.

بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران

دوره 7، شماره 17، مهر 1389، صفحه 133-163
سید مجتبی واعظی؛ سید علی علی‌پور

6.

تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی

دوره 12، شماره 4، دی 1395، صفحه 743-774
سعید رهایی؛ نسرین سنجابی؛ مجید رضایی؛ منصور مرادی

7.

حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 19-35
حسین آقابابایی؛ ریحانه موسوی

8.

حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-22
فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری

9.

حریم خصوصی فیزیکی افراد در آیینۀ فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 55-70
سجاد شهباز قهفرخی

10.

حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام تطبیقی و ایران

دوره 66، شماره 0، دی 1383
باقر انصاری

11.

حق انسان بر حریم خصوصی

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر منصور رحمدل

12.

حق تصویر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 149-174
عباس میرشکاری

13.

حمایت از حریم خصوصی در کشف جرائم مشهود

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 220-205
زهرا میرزازاده؛ سید محمد صادق موسوی

14.

حمایت از داده‌ها در چین؛ مطالعۀ تطبیقی با رویکرد حمایت از داده‌ها در امریکا و اتحادیۀ اروپا

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 91-113
باقر انصاری؛ شیما عطار

15.

شرط شخصی تلقی شدن داده‌ها در فضای سایبر بررسی تطبیقی مقررات عمومی اروپایی حفاظت از داده و حقوق ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 221-245
محمد علی شریفی کیا؛ فریده شعبانی جهرمی

16.

کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 597-616
فلور قاسم زاده لیاسی؛ لیلا رئیسی

17.

لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 417-440
آرامش شهبازی

18.

لیبرالیسم، حریم خصوصی و قانون پاتریوت

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
حسین آقابابایی

19.

مبانی جرم ‏انگاری ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 195-217
بتول پاکزاد؛ محمدحسین آزادی خواه

20.

مسئولیت مدنی ناشی از سوء‌استفاده از اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 1023-1048
عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت

21.

مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی

دوره 10، شماره 2، آبان 1392، صفحه 183-209
جلیل قنواتی؛ حسین جاور؛ علی تقی خانی

22.

موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 311-331
امیر مقامی؛ نادیا عطاران

23.

واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاست‌های اقتصادی‏

دوره 56، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 357-374
احسان مهرکشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب