1.

اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 321-335
سید علی محمد یثربی

2.

بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات و ستفالی

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر احمد نقیب زاده

3.

برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 999-1020
آرش بیداله خانی

4.

تحلیل تئوری امت در قلمرو جغرافیای سیاسی اسلام

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 153-169
بهادر زارعی

5.

تناقض نمای ناسیو نالیسم

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر مرتضی مردیها

6.

جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 271-282
مصطفی ملکوتیان؛ میثم طاهری بن چناری

7.

ریشه های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 343-360
اسدالله یاوری؛ زهرا اژئر

8.

رویکردی نوین به رابطه جهان اسلام و مدرنیته

دوره 37، شماره 4، دی 1386
رسول افضلی؛ علی اسماعیلی

9.

طرح آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی

10.

مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، دی 1387
سید رحیم ابوالحسنی

11.

ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم

دوره 18، شماره 39، اسفند 1390، صفحه 69-103
طاهره قادری؛ سیدآیت الله میرزایی

12.

ناسیونالیسم و مدرنیسم: مقایسۀ دیدگاه آنتونی اسمیت (رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی) و مکتب نوگرا

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 693-708
حبیب الله فاضلی؛ نوذر خلیل طهماسبی

13.

نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387
نرگس محمدی بدرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب