1.

بررسی شیمیایی سفال‌های عصر مفرغ و آهن تپه سگزآباد

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 147-164
رزیتا صالحی نظامی؛ حسن فاضلی نشلی؛ امید عودباشی

2.

بررسی منشاء نقشمایه‌ی عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-12
بهرام آجورلو؛ اسماء سعید

3.

بررسی وضعیت گاه‌نگاری عصر مفرغ شرق لرستان (مبتنی بر کاوش لایه‌نگاری تپه گریران الشتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400
مهدی حیدری؛ عباس مترجم؛ مرتضی حصاری

4.

برهمکنش محیط و فرهنگ: چشم‌انداز جغرافیایی و تحلیل باستان‌شناختی استقرارهای عصرمفرغ شهرستان هوراند

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-81
سحر بختیاری؛ روح اله شیرازی؛ بهروز عمرانی؛ رضا سلمان پور

5.

جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 391-411
صدرالدین طاهری

6.

گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 133-158
حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری

7.

مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش از منظر ریخت شناسی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-40
علی رضا طاهری؛ سمیرا نصراصفهانی

8.

مطالعۀ گونه‌شناختی و گاهنگاری مقایسه‌ای ظروف سفالین تپه گیان نهاوند: مجموعه موزۀ مقدم دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 167-188
نیلوفر مقیمی

9.

نشانه هایی از یک نظام سازمان‌یافته عصر مفرغ، در شرق زاگرس مرکزی (دشت کنگاور)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-34
بهزاد بلمکی

10.

نگرشی نو به گورهای کلان سنگی آذربایجان شرقی براساس یافته‌های محوطه زردخانه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 155-174
مهدی کاظم پور؛ بهروز عمرانی؛ رضا رضالو

11.

نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم ق.م تا هزارۀ اخیر و تأثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-56
محمد قمری فتیده؛ حامد وحدتی نسب؛ سید مهدی موسویContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.