1.

الگوهای استقراری محوطه های عصر مفرغ حوضۀ اترک در شمال شرق ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 293-317
علیرضا هژبری نوبری؛ رافائل بیشونه؛ نسا جودی

2.

باستان شناسی منطقه قره داغ؛ گزارش مقدماتی بررسی محوطه های دوران مفرغ و آهن شهرستان ورزقان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 283-306
حسین ناصری صومعه؛ علیرضا هژبری نوبری؛ ارکان کنیار

3.

بررسی شیمیایی سفال‌های عصر مفرغ و آهن تپه سگزآباد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 147-164
رزیتا صالحی نظامی؛ حسن فاضلی نشلی؛ امید عودباشی

4.

بررسی منشاء نقشمایه‌ی عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-12
بهرام آجورلو؛ اسماء سعید

5.

بررسی وضعیت گاهنگاری عصر مفرغ شرق لرستان (مبتنی بر کاوش لایه‌نگاری تپه گریران الشتر)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 21-43
مهدی حیدری؛ عباس مترجم؛ مرتضی حصاری

6.

برهمکنش محیط و فرهنگ: چشم‌انداز جغرافیایی و تحلیل باستان‌شناختی استقرارهای عصرمفرغ شهرستان هوراند

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-81
سحر بختیاری؛ روح اله شیرازی؛ بهروز عمرانی؛ رضا سلمان پور

7.

جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 391-411
صدرالدین طاهری

8.

سنگ صابون و باستان شناسی جنوب غرب آسیا در هزاره سوم ق.م

دوره 17، شماره 22، بهمن و اسفند 1396، صفحه 13-26
سامان سیدی؛ مهلا علی اکبری

9.

گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 133-158
حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری

10.

مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش از منظر ریخت شناسی

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-40
سمیرا نصراصفهانی؛ علی رضا طاهری

11.

مطالعۀ گونه‌شناختی و گاهنگاری مقایسه‌ای ظروف سفالین تپه گیان نهاوند: مجموعه موزۀ مقدم دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 167-188
نیلوفر مقیمی

12.

مقایسه تطبیقی ابزار نساجی و پارچه های باستان شناسی عصر مفرغ(شهر سوخته)، با نمونه های مشابه امروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402
هاله هلالی اصفهانی

13.

نشانه هایی از یک نظام سازمان‌یافته عصر مفرغ، در شرق زاگرس مرکزی (دشت کنگاور)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-34
بهزاد بلمکی

14.

نکاتی پیرامون دیسک مرمری ساسانی موجود در موزه هنر کلیولند آمریکا

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 215-232
پرستو مسجدی خاک؛ مصطفی خزایی کوهپر

15.

نگرشی نو به گورهای کلان سنگی آذربایجان شرقی براساس یافته‌های محوطه زردخانه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 155-174
مهدی کاظم پور؛ بهروز عمرانی؛ رضا رضالو

16.

نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم ق.م تا هزارۀ اخیر و تأثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-56
محمد قمری فتیده؛ حامد وحدتی نسب؛ سید مهدی موسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب