1.

بازاندیشی در اندیشۀ خواست قدرت؛ روایتی متفاوت از مفهوم قدرت

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 237-256
علی اشرف نظری؛ علی حسن پور

2.

بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18
مختار ابراهیمی؛ علی تسلیمی؛ پرستو افراشته

3.

بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار

دوره 19، شماره 1، تیر 1393، صفحه 181-193
مریم هوشیار؛ ایلمیرا دادور

4.

بررسی و مطالعۀ تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای دربارۀ تاریخ

دوره 21، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 185-202
حسن غیبی پور؛ علی کرباسی زاده اصفهانی؛ محمد جواد صافیان

5.

تأثیر اساطیر ایرانی بر آثار هنریک ایبسن از طریق چنین گفت زرتشت نیچه

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 61-68
فریندخت زاهدی

6.

تحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخزاد و نیهیلیسم نیچه ای

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 29-60
خدابخش اسداللهی؛ چیمن فتحی

7.

تحلیل روانشناختی وقتی نیچه گریست اثر اروین یالوم

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 21-36
محمود رضایی دشت ارژنه

8.

رهیافت‌های معرفت‌شناختی تئاتر در توجیه زیبایی‌شناختی از مفهوم فرهنگ (یک مطالعه‌ی تطبیقی میان اندیشه‌های فریدریش نیچه و آنتونن آرتو)

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 91-107
سعید نیکورزم؛ محمد رضا خاکی

9.

ریشه‌های مسیحی حقوق بشر: یک تبارشناسی نیچه‌ای

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 451-474
محمدرضا آفتاب؛ محسن محبّی؛ بابک عباسی

10.

نقد نگره ی اخلاق سَروَری در بینش تراژیک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-1
چیمن فتحی؛ رامین محرمی

11.

نیست انگاری در آثار نیچه و خیام

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-58
فرزاد بالو؛ مهدی خبازیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب