1.

آوای هالی: عاملیت قالی در روستای دویدوخ

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 237-257
طیبه عزت اللهی نژاد

2.

تأثیرات پروژه‌های صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند)

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 470-485
محمود جمعه‌پور؛ غلامرضا کاظمیان؛ معصومه دهقانی

3.

تبیین عاملیت و ساختار در گبه ها و قالیچه های شیری قشقایی براساس نظریه ساخت یابی گیدنز

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 138-169
محمد افروغ

4.

تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 431-462
شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی

5.

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 319-338
منصوره زارعان؛ معصومه زارعی؛ عطیه هنردوست

6.

توانمندی سیاسی و رفتارهای محیط‌زیستی زنان (مطالعة موردی شهر کرمانشاه)

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 429-454
نجات محمدی فر؛ علی مرادی

7.

زنان و برساخت روابط زناشویی در فضای مجازی مطالعۀ موردی «تالار گفت‌وگوی سایت اینترنتی نی‌نی سایت»

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 347-371
مهسا تیزچنگ؛ مریم قاضی نژاد

8.

سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 21-40
اعظم رضایی؛ سیدمحمد مرندی

9.

کارزار زنان برای بسیج منابع در جنبش مشروطه خواهانة تأسیس بانک ملی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 171-186
سمیه سادات شفیعی

10.

مطالعۀ جامعه‌شناختی درک بومی سالمندان از توانمندی در جامعۀ روستایی (مورد مطالعه: روستای لریجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-158
مهدی طالب؛ مریم ملایی

11.

معرفت، فنآوری و جامعۀ جدید: خوانش جامعه شناسی معرفت از جامعۀ پسا صنعتی و اطلاعاتی دنیل بل

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 189-211
محمد توکل؛ ایمان عرفان منش

12.

وقت کشی: نمایش احساسات/ بازداری از نمایش احساسات

دوره 3، شماره 2، مهر 1387
میکی بالسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب