1.

اثربخشی روش‌های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس (MSPE) و تصویرسازی‌ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 355-373
صالح معظم؛ رسول حمایت طلب؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خزائی

2.

تاثیر تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر یادگیری و یادداری مهارت‌های حرکتی

دوره 7، شماره 2، تیر 1395، صفحه 167-178

3.

تاثیر تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 27-41
رسول حمایت طلب؛ احمدرضا موحدی

4.

تأثیر تمرین فیزیکی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 137-155
محمد نادری؛ علیرضا بهرامی؛ داریوش خواجوی

5.

مقایسة اثر ترکیب های مختلف تمرین بدنی، مشاهده ای و تصویرسازی بر یادداری فوری و تأخیری مهارت سرویس بلند بدمینتون

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 99-117
منوچهر قلخانی؛ علی حیرانی؛ وحید تادیبی

6.

مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی و تصویرسازی ذهنی بر سطوح کورتیزول، اضطراب و اعتمادبه‌نفس دانشجویان افسری

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 149-161
فواد نیک نسب؛ محمدرضا زارعلی؛ علی فکوریان؛ رضا شربت زاده

7.

مقایسۀ تأثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت‌های فوتبالیست‌های 10-7 ساله

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 239-251
مهرزاد خارستانی؛ مجتبی اسماعیلی آبدر؛ احمد قطبی ورزنه

8.

مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-39
مهرزاد خارستانی؛ مهدی ضرغامی؛ پروانه شفیع نیا

9.

مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 409-422
بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب