1.

اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی و منطقه‌گرایی ایران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 377-400
هادی ویسی

2.

امکان‌سنجی شکل‌گیری سامانه منطقه‌ای در اکو

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387
بهرام مستقیمی؛ حمیدرضا قوام ملکی

3.

ایران، روسیه و همگرایی اوراسیایی؛ منافع منطقه‌گرایی فعال

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 235-252
علیرضا نوری

4.

ایران، کانون چند زیرسیستم منطقه‏ای

دوره 3، شماره 1، مهر 1389
احمد نقیب زاده

5.

تبیین زمینه‌های همگرایی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و چالش‌های آن (از 1991 تا 2014)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 171-188
مسلم کرم زادی؛ فهیمه خوانساری فرد

6.

جایگاه قفقاز جنوبی در منطقه گرایی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 305-281
ولی گل محمدی؛ حمیدرضا عزیزی

7.

راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفه‌هایی برای همگرایی منطقه‌ای در غرب آسیا

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 753-771
محمد رضا مجیدی؛ محمد حسین دهقانیان فراشاه

8.

سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 1-26
وحید بزرگی؛ میرعبدالله حسینی

9.

سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا: هویت ملی و فرایند واگذاری اختیارات به اسکاتلند

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 303-323
حسام الدین واعظ زاده؛ یغما کعبی

10.

سیاست خارجی مستقل و برون‌گرای روسیۀ ‌سفید و تنش با روسیه در دورۀ پوتین

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 271-296
الهه کولایی؛ سامان فاضلی

11.

سیاست‌گذاری امنیت منطقه‌ای متداخل و رقابتی در قفقاز

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 325-342
عباس مصلی نژاد

12.

مدل منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-126
آرش رئیسی نژاد؛ نسیم برنجی

13.

مدیریت محیط امنیتی و افق منطقه گرایی در سارک

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 625-642
نسرین مصفا؛ حسین نوروزی

14.

مطالعۀ شاخص‌های ‌توسعه‌ای کشورهای ساحلی خزر در فرایند همگرایی منطقه‌ای

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-79
میرعبدالله حسینی؛ بهرام امیراحمدیان؛ مهران نصیرزاد

15.

منطقه‌ای شدن در آمریکای شمالی: تفاوت‌ها و ناسازگاری‌ها

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 889-906
محمد جمشیدی؛ اسفندیار محمدی

16.

منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 21-40
زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی

17.

منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 743-758
بهادر زارعی؛ جلیل دلشاد زاد؛ سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید محمود علوی

18.

نخبگان و همگرایی منطقه‌ای در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 41-60
امیرمحمد حاج‌یوسفی؛ فاطمه شهریار؛ امیرحسین الهامی

19.

یکپارچگی اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اقتصادی اکو و ایران از سال 2001 تا 2022م

دوره 2، شماره 1، 1403، صفحه 1-34
میرعبداله حسینی؛ بهرام امیراحمدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب