1.

اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی و منطقه‌گرایی ایران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 377-400
هادی ویسی

2.

ایران، روسیه و همگرایی اوراسیایی؛ منافع منطقه‌گرایی فعال

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 235-252
علیرضا نوری

3.

ایران، کانون چند زیرسیستم منطقه‏ای

دوره 3، شماره 1، مهر 1389
احمد نقیب زاده

4.

امکان‌سنجی شکل‌گیری سامانه منطقه‌ای در اکو

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387
بهرام مستقیمی؛ حمیدرضا قوام ملکی

5.

تبیین زمینه‌های همگرایی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان و چالش‌های آن (از 1991 تا 2014)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 171-188
مسلم کرم زادی؛ فهیمه خوانساری فرد

6.

جایگاه قفقاز جنوبی در منطقه گرایی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 305-281
ولی گل محمدی؛ حمیدرضا عزیزی

7.

راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفه‌هایی برای همگرایی منطقه‌ای در غرب آسیا

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 753-771
محمد رضا مجیدی؛ محمد حسین دهقانیان فراشاه

8.

سازمان همکاری شانگهای: تحولات گذشته و چشم‌انداز آینده

دوره 4، شماره 7، فروردین 1390، صفحه 1-26
وحید بزرگی؛ میرعبدالله حسینی

9.

سیاست خارجی مستقل و برون‌گرای روسیۀ ‌سفید و تنش با روسیه در دورۀ پوتین

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 271-296
الهه کولایی؛ سامان فاضلی

10.

سیاست‌گذاری امنیت منطقه‌ای متداخل و رقابتی در قفقاز

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 325-342
عباس مصلی نژاد

11.

سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا: هویت ملی و فرایند واگذاری اختیارات به اسکاتلند

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 303-323
حسام الدین واعظ زاده؛ یغما کعبی

12.

مدیریت محیط امنیتی و افق منطقه گرایی در سارک

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 625-642
نسرین مصفا؛ حسین نوروزی

13.

مدل منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-126
آرش رئیسی نژاد؛ نسیم برنجی

14.

مطالعۀ شاخص‌های ‌توسعه‌ای کشورهای ساحلی خزر در فرایند همگرایی منطقه‌ای

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-79
میرعبدالله حسینی؛ بهرام امیراحمدیان؛ مهران نصیرزاد

15.

منطقه‌ای شدن در آمریکای شمالی: تفاوت‌ها و ناسازگاری‌ها

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 889-906
محمد جمشیدی؛ اسفندیار محمدی

16.

منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 21-40
زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی

17.

منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 743-758
بهادر زارعی؛ جلیل دلشاد زاد؛ سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید محمود علوی

18.

نخبگان و همگرایی منطقه‌ای در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 41-60
امیرمحمد حاج‌یوسفی؛ فاطمه شهریار؛ امیرحسین الهامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب