1.

آستانگی در مناسک حج (مقایسۀ تحلیلی مناسک حج با مفهوم آستانگی و ویژگی ‏های تئاتر گردشیافتی)

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 47-56
علی رویین

2.

اسطوره و نمایش در هندوستان

دوره 22، شماره 22، تیر 1384
دکتر نعمه ثمینی؛ دکتر محمود طاووسی

3.

امکان‌‌های مفهوم اجرا در سینما

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 88-101
عارف هوشمندنیا

4.

تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

8و7و6، شماره 0، تیر 1381
دکتر عزیزالله جوینى؛ دکتر مهدى خادمى کولایى

5.

تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 83-104
مجید غمامی؛ حسین اسماعیلی

6.

«حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-20
محمود عابدی؛ عباس بگ جانی

7.

رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 87-69
علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی

8.

شناخت آیین پیش‌زردشتی ویو در ائوگمدئچا

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 39-58
آرزو رسولی (طالقانی)؛ شیوا یوسفیان

9.

قدرت و عاملیت و نمایش‌های آیینی زنانه (مطالعه‌ای در نمایش‌های زنانه قبل از دهه پنجاه)

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 287-308
رویا پورتقی؛ محمد همایون سپهر؛ وحید رشیدوش

10.

مرد سیاه چهره : از اسطوره تا صحنه نمایش

دوره 19، شماره 19، مهر 1383
مریم نعمت طاووسی؛ دکتر ابوالقاسم دادور

11.

مطالعه روابط قدرت و مقاومت در جهان معاصر: مطالعه مردم نگارانه تجربه ی راهپیمایی اربعین 1394

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 33-67
حمید عبداللهیان؛ سید محمد طباطبایی

12.

نمایش خیابانی؛ رویکردها، دغدغه‌ها و راهبردها

دوره 13، شماره 42، اسفند 1386
محمدرضا محسنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب