1.

آشنایی با طریقت چان (ذن)

دوره 18، شماره 18، تابستان 1383
معصومه (مهستی) عباچی

2.

بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 35-54
سارا شریعتی مزینانی؛ مریم مدرس صادقی

3.

بررسی بازتعریف گفتگومندی در آرا میخاییل باختین با نقاشی‌های فتحعلی شاه در دوره اول قاجار

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-151
الهه پنجه باشی

4.

بررسی جهت‌گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-122
میلاد افلاکی سورشجانی؛ کامران سپهران؛ محمدرضا مریدی

5.

بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-26
پروانه رجبی نژاد؛ منصور حسامی

6.

بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی

دوره 15، شماره 58، زمستان 1389، صفحه 103-122
طلایه رؤیایی

7.

پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22
محمدرضا ابوالقاسمی

8.

تحلیل تأثیر مبانی روان‌شناسی در تصویرسازی کتاب‌های آموزشی کودکان (گروه سنی الف)*

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-162
سعیده طالع؛ جواد علیمحمدی اردکان

9.

تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

10.

تلفیق ادبیات با نقاشی به شیوة مارسل پروست مطالعة پیوند ادبیات با نقاشی در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست با تأکید بر مجلد طرف خانه‌ سوان

دوره 22، شماره 1، بهار 1396، صفحه 217-248
مهدی پوررضائیان؛ بهروز سهیلی اصفهانی

11.

چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

12.

خوانش جامعه‌شناختی مضامین کاشی‌های تکیة معاون‌الملک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-252
نسترن نوروزی

13.

زیباشناسی «نمود» و ظهور امپرسیونیسم

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

14.

عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران عوامل ‌اجتماعی موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه های تهران (1387)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388
محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی زادگان

15.

مطالعۀ تطبیقی دو نقاشی از زنان در دورۀ قاجار با رویکرد بینامتنیت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 453-472
الهه پنجه باشی

16.

مقایسه تطبیقی گلستان هنر با مناقب هنروران ( بخش نقاشی و نقاشان)

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 45-56
علی اصغر میرزایی مهر

17.

نگاه در نقاشی از منظر پدیدارشناسی مرلوپونتی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-38
لیلا غفاری؛ جمال عرب زاده

18.

هم‌کنشی ادبیات و نقاشی در قرن نوزده فرانسه با نگاهی به رمان مانت سالمون برادران گنکور

دوره 16، شماره 62، تابستان 1390، صفحه 57-75
مهری زیبایی؛ افضل وثوقی

19.

هنر بومیان استرالیا

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
دکتر محمد کاظم حسنوند

20.

ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 39-64
اعظم راودراد؛ خشایار شایگان گهرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.