1.

آسیب‌شناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-110
سید محمد حسینی؛ محمد یحیی بلاغت

2.

بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 205-217
احمد فلاحی

3.

برده‌داری جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1993-2017
سانازالسادات جعفری؛ مسعود زمانی؛ امیر مقامی

4.

بررسی تطبیقی تعزیری بودن مجازات‌های حکومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (با تکیه بر نقش عنصر گناه در ماهیت تعزیر)

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 87-103
سید محسن فتاحی

5.

تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 229-252
حمید بهره مند؛ سینا رستمی

6.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 1-21
حسین آقابابایی؛ بهناز رضایی زادفر

7.

جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 221-243
علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه

8.

جرم‌انگاری رسانه‌ای: رمزگذاری و رمزگشایی مستند شوک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393
فرهاد الله‌وردی؛ محمد فرجیها

9.

جرم زدایی به منزله یک تغییر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
فیروز محمودی جانکی

10.

جهت‌گیری سیاست کیفری بر‌مبنای دانش مخاطرات (مطالعۀ موردی: سیل فروردین 1398 در خوزستان و شیراز)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 205-219
یزدان صیقل؛ عیسی بنی‌نعیمه؛ امیر ایرانی

11.

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 513-531
آزاده السادات طاهری؛ فائزه منطقی

12.

گذشت‌پذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 343-323
هادی رستمی

13.

مبانی فقهی جرم‌انگاریِ نقض سوگند غیرقضایی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-7
اردوان ارژنگ

14.

مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 113-135
ناصر رضوانی جویباری؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب