1.

آشکارسازی تغییرات دریاچة بختگان فارس در بازة زمانی 1335 تا 1386

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 189-199
مجید هاشمی تنگستانی؛ سمیه بیرانوند؛ محمد حسن طیبی

2.

ارزیابی تحقق‌پذیری مؤلفه‌های توسعۀ فضایی- کالبدی طرح جامع شهر بیجار

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 253-276
علی شماعی؛ مهدی عبداللهی؛ صادق حاجی‌نژاد

3.

ارزیابی تنوع ژنتیکی کرم‌های خاکی در زمین‌های کشاورزی و مراتع زاگرس شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402
شادی کریمی فرد؛ فراهم احمدزاده؛ فاطمه آقامیر

4.

ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری

دوره 41، شماره 6، اسفند 1385
محمد حسین شریف زادگان؛ فرشید عشق آبادی

5.

بررسی مقایسه‏ای آستانه های هیدرولیک جریان فرسایش خندقی در کاربری‌های مختلف اراضی (مطالعۀ موردی: منطقۀ قصرشیرین، استان کرمانشاه)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 931-947
خسرو شهبازی؛ علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد خسروشاهی

6.

بررسی ویژگی‌های مورفومتری آبکندها و عوامل مؤثر بر گسترش آن‌ها در کاربری زراعت دیم در جنوب استان آذربایجان‌شرقی

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1373-1384
علی رضا واعظی؛ اولدوز بخشی راد

7.

برنامه‌ریزی کاربری زمین در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عبدل‌آباد شهر تهران)

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-290
مهدی نیری؛ اسماعیل شیعه؛ محمود رضایی؛ نوید سعیدی رضوانی

8.

پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین و اولویت بندی مناطق ناپایدار زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه هلیل‌رود

دوره 50، شماره 2، تیر 1398، صفحه 231-248
عباس میرزایی؛ منصور زیبایی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ محمد بخشوده

9.

تأثیر کاربری‏های زراعی و جنگلی بر فعالیت برخی آنزیم‌های خاک‏

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 205-216
فاطمه شیخلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی

10.

تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتار سفر در سطح محلات شهرتهران ؛ نمونه مورد مطالعه محله منیریه، کوی بیمه و کوی گلستان

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 95-106
الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست

11.

تحلیل فضایی تأثیر ظرفیت‌های اقتصادی و کالبدی مناطق سه‌گانه شهر قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 655-676
سمیرا یوسفی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی

12.

تعیین الگوی بهینه اشتغال در پهنه‌های روستایی شرق گیلان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 800-815
محمدعلی رحیمی پورشیخانی نژاد؛ حبیب محمودی چناری؛ فاطمه مومنی طارم سری؛ فرزانه نصیری جان آقا؛ سیده فاطمه امامی

13.

ذخیرۀ کربن و رابطة آن با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی در خاک کاربری های مختلف در منطقة زاگرس شمالی

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 747-756
مجید پاتو؛ علی صالحی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ عباس بانج شفیعی

14.

رویکردهای انطباق‌محور و کارکرد‌محور ارزیابی اجرا در برنامه‌ریزی کاربری زمین، موردپژوهی: ارزیابی انطباق‌محور در شهر لواسان

دوره 19، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 65-76
راضیه رفیعی؛ ناصر برک‌پور

15.

سنجش تحلیلی پتانسیل‌های ترافیکی در مناطق شهری ایران (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403
رضا کریمی؛ اکبر اصغری زمانی؛ محمدرضا پورمحمدی

16.

کارآیی مدل‌های نفوذ آب به خاک در کاربری‌های مختلف زمین در حوزه آبخیز تهم‌چای

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1281-1291
علی رضا واعظی؛ یاسین صالحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب