1.

اثر ازدواج بر میزان خدمات خانه ‏داری زنان ساکن شهر تهران

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 187-204
وحید مهربانی

2.

استفاده از احتمال بقاء مرکب در محاسبه امید زندگی مشترک

9و10، شماره 0، زمستان 1376
محمد میرزایی

3.

اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383
دکترمنوچهرتوسلى نائینى

4.

آموزش و منافع اقتصادی تشکیل خانواده: آزمونی از اثر بهره وری متقاطع

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 903-925
وحید مهربانی

5.

بازپژوهشی مستندات فقهی ممنوعیت ازدواج مسلم با غیرمسلم

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 261-279
پرویز مرادقلی؛ علی آل بویه

6.

بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای اجتماعی آن بر کشور بر مبنای جغرافیای جرم و آسیب های اجتماعی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 343-358
کیومرث یزدان پناه درو

7.

بررسی تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانال‌های کنترلی جنسی و آموزشی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 487-511
مهدی قائمی اصل؛ محمد نصر اصفهانی؛ الهه شاه پرست؛ نیره توسلی عبدل‌آبادی

8.

بررسی تطبیقی نظام خویشاوندی با محوریت خانواده و ازدواج میان زرتشتیان پیش از اسلام و زرتشتیان امروزین در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 535-550
مجتبی ترکیان دمنه؛ منیژه مقصودی

9.

بررسی جامعه‌شناختی توانمندی اجتماعی و اقتصادی، درک بومی از آن، عوامل مؤثر بر رشد آن و موانع در جامعه زنان روستایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-40
زهرا فرضی‌زاده؛ محمود متوسلی؛ مهدی طالب

10.

بررسی مشارکت زنان در نیروی کاری در استانها در سالهای 55-65 و 75

دوره 1، شماره 21، پاییز 1382
حسین محمودیان

11.

بررسی مفهوم‌سازی فرهنگی ازدواج و فرزندآوری در میان زنان شهر تهران: با رویکرد جامعه شناسی زبانی-شناختی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-377
امیلیا نرسسیانس؛ ابراهیم فیاض؛ لیلا اردبیلی

12.

بررسی وضعیت زن در خانواده و جامعه دوره ساسانی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 117-131
کریم گلشنی راد

13.

پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-71
احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی

14.

پیش‌بینی عمومیت ازدواج زنان ایران (برپایه تحلیل الگوهای همسرگزینی)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-40
مجید کوششی؛ مهدی خلیلی

15.

تببینِ گفتمانی تبدیل شدنِ زنان به موضوع سیاست گذاری های رسمی در دوره‌ی رضاخان (با تـأکید بر نظریه‌ی نژادی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 7-35
حسین کچوئیان؛ قاسم زائری

16.

تصویر زن در قصه های عامیانة فرهنگ بختیاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 239-260
حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبد وند

17.

تصویرشناسی زنان در سفرنامة ابن‌بطوطه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 595-612
احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ زهرا شریعت پناه

18.

تصویرشناسی زنان در سفرنامۀ ابن‌فضلان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 97-113
احسان قبول؛ عبدالله رادمرد؛ تکتم عابدی

19.

تقاطع جنسیت و خانواده؛ فهم زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 499-524
وحید قاسمی؛ سمیه عرب‌خراسانی؛ علی ربانی خوراسگانی

20.

حکم نظر به مخطوبه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384
علیرضا صدر حسینی

21.

رابطة ازدواج بین نخبگان محلی و سلسله سلطنتی مطالعة موردی خاندان نجفقلی¬خان دنبلی تبریز در دورة قاجار

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-16
نائو فومی آبه

22.

زمینه های برون همسری در ایران باستان براساس شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 123-136
حسین افراسیابی؛ نسرین بهمنی

23.

زن در نگاه معروف رصافی

دوره 7، شماره 1، بهار 1388
عزت ملاابراهیمی؛ نوید پیری

24.

شایست و ناشایست زنان در شاهنامه

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر منوچهر اکبری

25.

شیوه های همیاری در ازدواج در ایران

دوره 15، شماره 15، تابستان 1379
دکتر مهدی طالب

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.