1.

ارزیابی پیامدهای مصرف آب در چرخه حیات تولید شیر بر محیط زیست

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 997-1015
علی دانشی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد دانشی؛ هنریکه بامن

2.

اکوسیستم پرورش منتورکارآفرینی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20
مصطفی اسلامبولچی؛ محمد عزیزی؛ سید رسول حسینی

3.

بررسی اثر نمک‏ پاشی در جادۀ برف‌گیر بر ترکیب و تنوع گیاهی (مطالعۀ موردی: جادۀ کوهستانی گدار کفنوئیه بافت‌ـ بام کویر ایران)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 509-521
صدیقه محمدی؛ فاطمه پناهی

4.

بررسی تنوع گونه‌ای کنه‌‏های اریوفیوئید در اراضی‏ با کاربری متفاوت در شهرستان ماکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402
سولماز عظیمی؛ کیمیا آقازاده؛ پریسا لطف الهی

5.

بررسی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظورشناخت پیامدهای زیست محیطی

دوره 33، شماره 43، آذر 1386
فرحناز تقوی؛ حسین محمدی

6.

بنیانهای بوم شناختی زمین ویژگیهای زیست محیطی خاک (پدوسفر)

دوره 39، شماره 0، اسفند 1379
دکتر منصور بدری فر

7.

بنیانهای بوم شناختی زمین ( ویژگیهای زیست محیطی هیدروسفر )

دوره 40، شماره 0، مهر 1380
دکتر منصور بدری فر

8.

پیش‌بینی تولید خالص اولیۀ بیوم‌های مختلف دشت جیرفت در مواجهه با تغییر اقلیم

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 453-471
سعید برخوری؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ محمدرضا رمضانی؛ علی اذره؛ مریم نصب پور

9.

تبیین منطق تصمیم گیری کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 541-558
ترانه فرخ منش؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ محمد جهانبخت

10.

شبیه سازی و پیش بینی فرایندهای تافانومیک زمین سیماهای فرهنگی بر اساس مدل زنجیره ای مارکوف

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385
کمال الدین نیکنامی؛ محمد رضا سعیدی هرسینی

11.

شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 551-572
وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض

12.

طراحی مدل توسعه ی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد محیط فرهنگی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401
محمدجواد جامه بزرگی؛ محمدرضا میگون پوری

13.

عوامل مؤثر بر از بین رفتن تنوع‌زیستی ادراک شده در منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401
پروانه صفری الموتی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

14.

گزارش زادآوری کرکس مصری (Neophron percnopterus) در شهرستان نقده

دوره 12، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 17-25

15.

معرفی یک روش عینیت گرا برای تعیین آسیب پذیری اکولوژیکی اکوسیستمها

دوره 24، شماره 21، تیر 1377
مهندس بهمن جباریان امیری

16.

نقش و کارکرد های اکولوژیکی فضاهای سبز شهری در توسعه پایدار شهرها

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-45
روفیده الوند؛ مرجان محمدزاده؛ حمیدرضا رضایی؛ حامد میرکریمی

17.

واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 885-902
محسن یاراحمدی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ زهرا عبدالملکی

18.

واکاوی محتوای سیاست ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-58
رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب