1.

پژوهشی پیرامون هنر از حیث اعتباری بودن براساس نظریۀ اعتباریات علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

دوره 52، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 207-228
عفت السادات حسینی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ محسن جوادی

2.

تحلیل انتقادی نسبت دانش و ارزش در دیدگاه عبدالکریم سروش

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 77-90
سعید محمدپور؛ سیدحمیدرضا میرعظیمی؛ بهروز محمدی منفرد؛ حسین هاشم نژاد

3.

تقریر انسان‌شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر علامه طباطبایی

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 57-74
ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی؛ فروغ السادات رحیم پور

4.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریۀ اعتباریات

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-39
عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف

5.

شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 55-86
سید حمید طالب زاده؛ سید محمد امین قانعی راد؛ محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی

6.

منشأ حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 41-62
یحیی بوذری نژاد

7.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 107-122
یحیی بوذری‌نژاد؛ الهه مرندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب