1.

پژوهشی پیرامون هنر از حیث اعتباری بودن براساس نظریۀ اعتباریات علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-228
عفت السادات حسینی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ محسن جوادی

2.

تقریر انسان‌شناسانه اعتباریات بر اساس ماجرای هبوط انسان از منظر علامه طباطبایی

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-74
ابراهیم راستیان؛ محمد بیدهندی؛ فروغ السادات رحیم پور

3.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریۀ اعتباریات

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-39
عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف

4.

شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-86
سید حمید طالب زاده؛ سید محمد امین قانعی راد؛ محمد توکل؛ ابوالفضل مرشدی

5.

منشأ حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 41-62
یحیی بوذری نژاد

6.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-122
یحیی بوذری‌نژاد؛ الهه مرندی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.