1.

ارزیابی عدالت فضایی در توزیع خدمات روستایی شهرستان های استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-81
حسن افراخته؛ وحید ریاحی؛ حمید جلالیان؛ سودابه سرائی

2.

بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد)

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 307-330
علی اکبر عنابستانی؛ معصومه حسینی

3.

بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-115
مصطفی قادری حاجت؛ ریحانه صالح آبادی

4.

بررسی تناسب زیرساخت سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین و تحلیل شبکۀ فازی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 299-325
حسن محمودزاده؛ محمد صمدی؛ مهدی هریسچیان

5.

بررسی و تحلیل نحوه توزیع استخرهای شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 445-460
احمدعلی آصفی؛ حمید طغرایی

6.

تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح‌های جامع شهری (نمونۀ موردی: شهر گلپایگان)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 981-1008
اعظم افشارنیا؛ اسفندیار زبردست؛ مرتضی طلاچیان

7.

تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 793-810
علی خاکساری؛ امیرحسین معصومی فر؛ مریم آسایش

8.

تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 73-98
محمد احمدی؛ علی اکبر شمسی پور

9.

تحلیل توزیع فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 691-715
حسن محمودزاده؛ رقیه عسکرنژاد؛ زهرا رضازاده

10.

تحلیل شاخص عدالت فضایی در روستاهای گردشگرپذیر (مطالعة موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 551-569
میرنجف موسوی؛ علی مجنونی توتاخانه؛ احمد آفتاب؛ مجتبی مفرح بناب

11.

تحلیل عدالت فضایی کاربری‌های خدماتی در مناطق شهری با تکنیک ORESTE (مورد مطالعه: مناطق هشت‌گانه شهر قم)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 261-274
فرزانه ساسان پور؛ محمد مهدی عباسی

12.

تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی با استفاده از روش ترکیبی (مطالعۀ موردی: شهر بناب)

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 241-260
حسن اسماعیل زاده؛ پوران کرباسی؛ جابر روی دل؛ معین افضلی؛ زهرا افضلی

13.

تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایۀ شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه اندام (مطالعۀ موردی: شهر میاندوآب)

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 449-471
شهریور روستایی؛ حسین کریم‌زاده؛ خسرو رحمتی

14.

تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات در سطح محلات منطقه شش تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 59-82
علی موحد؛ سمین تولایی؛ موسی کمانرودی؛ نادر تابعی

15.

تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 355-374
حسن اسماعیل زاده؛ رضوان صفرخانی؛ حسین محمودی

16.

سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1009-1029
شهریور روستایی؛ هادی حکیمی؛ شیوا علیزاده

17.

سنجش و تحلیل عدالت فضایی در توزیع کاربری‌های خدماتی در سطح محلات شهری (مورد مطالعاتی: محلات منطقه پنج شهر رشت)

دوره 56، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 97-112
هما مسعودی ثانی جویباری؛ علی شکور؛ امیر دلمانیان؛ میلاد بابایی الیاسی

18.

عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران؛ فرامطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی موجود

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 67-80
هاشم داداش پور؛ نینا الوندی پور

19.

کاربست پارادایم انتقادی در فهم عدالت فضایی در حاشیه کلانشهر تهران مورد مطالعه: اسلامشهر و شهر قدس

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 19-33
هاشم داداش پور؛ دلارام شجاعی

20.

واکاوی عدالت فضایی در تخصیص کاربری‌های اراضی شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر اردبیل)

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 637-662
عبداله کنعانپور؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب