1.

بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 153-166
حسن درویش؛ فاطمه عظیمی زاچکانی

2.

بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 283-307
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری

3.

پیوند مفهومی شفافیت سازمانی و فرهنگ سازمانی سالم در نهادهای دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های نظارتی قوة قضائیه)

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 801-825
جواد معدنی

4.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت جریان‌های شکافندة سازمانی با میانجیگری شفافیت سازمانی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 399-424
مهدی دیهیم پور

5.

تأثیر شفافیت سازمانی بر پارانویید سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 373-398
مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی

6.

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 337-363
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری

7.

فراتحلیل متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و متغیرهای تأثیرپذیر از آن در پژوهش‌های انجام‌شده در ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 683-706
بلال پناهی

8.

فرهنگ سازمانی حلقة مفقودة شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1173-189
اسداله کردنائیج؛ علی اصغر فانی؛ زهرا مسعودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب