1.

استعمال لفظ واحد و ارادة معانی متعدد

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
فرزاد پارسا؛ محمد جمالی

2.

امکان حصول قطع در تفسیر و جایگاه آن

دوره 36، شماره 5، بهمن 1382
مریم حاجی عبدالباقی

3.

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 61-72
احمد ذاکری

4.

بررسی تداعی مجاورت و علاقه‌های مجاز

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 215-226
محمد جواد هادی زاده؛ جواد مرتضایی

5.

بلاغت حذف و ایجاز و رابطه آن با مجاز

دوره 68، شماره 0، دی 1379
سید رضا نجفی

6.

تحلیل انتقادی دیدگاه‌ها دربارة چیستی مفهوم «مجاز» و اقسام آن

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 187-222
عبدالهادی فقهی زاده؛ نرجس توکلی محمدی

7.

«تشابه» در روایات و کارکرد «مجاز» در پیدایش و رفع آن

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 93-114
عبدالهادی فقهی زاده؛ نرجس توکلی محمدی

8.

روش های حل تعارض اخبار در تأویل مختلف الحدیث

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-36
فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی

9.

فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1388
میریلا احمدی؛ معصومه داد

10.

گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء

دوره 9، شماره 21، دی 1383
حمیدرضا شعیری

11.

مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-105
فرزاد پارسا؛ جمال بادروزه

12.

مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی

دوره 13، شماره 42، اسفند 1386
حبیب کمالی روستا

13.

نقدی بر تفکر انکار مَجاز در قرآن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 69-86
کیامرث شَهولی کوشوری

14.

هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 23-42
ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سمیرا فراهانی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب