1.

از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 47-65
سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی

2.

از زوپیر تا شاه نصرانی گداز؛ بن مایۀ نیرنگ در چهار روایت تاریخی و ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402
محمود فضیلت؛ آراد غلامی

3.

از علی آموز اخلاص عمل (مناقب علوی در مثنوی مولوی)

54و55، شماره 1، فروردین 1383
دکتر محمد حسن فوادیان

4.

الگوی بررسی ساختار ارتباطی زبان در متون تعلیمی ادبیات فارسی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 103-118
راضیه حجتی زاده

5.

ایهام موسیقایی در مثنوی«نُه سپهر» امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-7
امیدوار عالی محمودی

6.

بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

54و55، شماره 1، فروردین 1383
دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده

7.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
دکتر عبدالرضا سیف

8.

بحثی در شناخت مثنوی محمد کریم‌خان کرمانی و اندیشه‌های عرفانی مصنف

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 88-65
سید امیر جهادی حسینی؛ حمیدرضا خوارزمی

9.

پژوهش تطبیقی صفت رذیلۀ خشم در ایران و هند باستان بر مبنای شاهنامه و مثنوی معنوی

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-20
حمیرا زمردی؛ مینا اکبرى فراهانی

10.

تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 133-152
حسین رزی‌فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی

11.

تقابل‎های هم‌جوار؛ عنصری بلاغی و معنی‌ساز در مثنوی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-56
تقی پورنامداریان؛ لاله معرفت

12.

تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 61-80
علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری

13.

جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 295-308
دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی

14.

جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 117-137
یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری

15.

رسول ماه

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر محمدرضا ترکى

16.

ساختارشناسی روایت‌های مثنوی بر اساس الگوی «زمان» در حکایت‌های دفتر اوّل

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 127-148
میترا گلچین؛ مطهره محمدی

17.

قصد و نیت در اندیشۀ دایر و تطبیق آن با آرای مولوی در مثنوی

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 61-88
محمد بهنام فر؛ زهرا اصفهانی کندکلی

18.

کلیله و دمنه به عنوان نمونه‌ای از ادبیات جهانی: بازتاب آن در ادبیات ایران و آلمان

دوره 12، شماره 40، آذر 1386
فرانک هاشمی

19.

معنای ظاهری و باطنی قرآن در نظر مولوی و کتاب مقدس در آرای اکهارت

دوره 37، شماره 4، دی 1383
مظاهر احمد توبی

20.

مقایسۀ بلاغی تمثیل فیل در حدیقة‌الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-16
منوچهر اکبری؛ محمد احمدی

21.

نقش قرآن در جهان‌بینی عرفانی و تأثیر آن در مثنوی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 73-90
محمّدحسین بیات

22.

نگاهی معرفت‌شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم مولانا

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 64-43
اختیار بخشی

23.

نماد‌شناسی خورشید در مثنوی

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 95-114
افسانه سعادتی؛ پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب