1.

آمیزش مفهومیِ «مرگ» در نمونه‌هایی از شعر جاهلی؛براساس نظریه آمیختگی مفهومی با الگوی چهار فضایی فوکونیه و ترنر

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 151-166
فرزانه حاجی قاسمی؛ مهدی عابدی جزینی

2.

بررسی تحلیلی‌ـ نقدی درون‌مایه‌های شعر زنانه در عصر مشروطه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-97
عزت ملا ابراهیمی؛ محمودرضا توکلی محمدی

3.

بررسی نقد روان‌شناختی عبدالقاهر جرجانی (با تکیه بر کتاب اسرارالبلاغة)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-61
محمّد شایگان‌مهر

4.

تحلیل و تطبیق تاریخی پنج نمایشنامه از اکبر رادی

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 112-135
عطاءالله کوپال؛ پریسا اخوان

5.

تحول کارکردیِ شعر، در بستر ساخت سیاسی اجتماعی در ایرانِ قرن نوزدهم

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 67-85
احمد خالقی دامغانی؛ مجتبی نیک فرجام

6.

توازی تصویری؛ کاربستِ اسلوب معادله در اوسنۀ باباسبحان، جایی دیگر و پیرمرد و دریا

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 43-60
بهادر باقری

7.

خوانش نشانه ـ جامعه‌‌شناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 65-88
امیر حسین زنجانبر؛ غلامحسین کریمی دوستان

8.

کاربردِ نظریّۀ ادبی؛ نگاهی انتقادی به آراءِ کورش صفوی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 23-40
علیرضا محمّدی کله سر

9.

کاربست اَشکال آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی در شعر احمدرضا احمدی

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 57-73
سید علی سراج؛ فاطمه برکتی

10.

کهن‌الگوی فردیّت در رمان چهل‌سالگی با رویکرد کهن‌الگویی- اسطوره‌ای

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 219-236
شیرین میرشاه ولد؛ غلامعلی فلاح

11.

موسیقی، سنجه‌ای در شناخت اوج و فرود رباعی فارسی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 105-126
یحیی کاردگر

12.

نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 105-128
غلام¬عباس رضایی هفتادُر؛ حسین چراغی وش

13.

نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1388
نرجس خدایی

14.

نقد جامعه شناسی رمان های سه‌گانۀ احلام مستغانمی (با تکیه بر رمانتیسم جامعه گرا)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 361-376
عزت ملاابراهیمی؛ علی صباغیان

15.

نقد در اندیشه آخوندزاده و ملکم‌خان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 113-124
محیا شعیبی

16.

نقد روان‌کاوانۀ سوگ‌‌نامه‌های خاقانی شروانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 133-149
شیرزاد طایفی؛ آنیتا خالقی

17.

نقد ظاهری و ارتباط آن با نقد محتوایی در اد بیات کود کان

دوره 36، شماره 38، فروردین 1381
دکترمرتضى کوکبى

18.

نقطه‌ای در تاریک‌خانه (تحلیل روان‌شناختی دو داستان کوتاه تاریک‌خانه اثر صادق هدایت و نقطه‌ای بر روی نقشه اثر سعید فائق)

دوره 4، شماره 2، آذر 1393، صفحه 45-63
علی کالیرادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب