1.

Analysing the Role of Safety Level and Capital Investment in Selection of Underground Metal Mining Method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400
Bhanu Chander Balusa

2.

A Novel Screening Technique for Implementation of Intelligent Reservoir Technology

دوره 48، شماره 1، شهریور 2014، صفحه 47-55
Mahdi NadriPari؛ Seyyed Mahdia Motahhari؛ Turaj Behrouz؛ Seyyed Saleh Hendi

3.

Application of soil properties, auxiliary parameters, and their combination for prediction of soil classes using decision tree model

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 2019، صفحه 153-169
M. Shahini Shamsabadi؛ I. Esfandiarpour-Borujeni؛ H. Shirani؛ M.H. Salehi

4.

A Unique Mathematical Framework for Optimizing Patient Satisfaction in Emergency Departments

دوره 12، شماره 2، تابستان 2019، صفحه 255-279
Hamidreza Farzaneh Kholghabad؛ Negin Alisoltani؛ Salman Nazari-Shirkouhi؛ Mohammadali Azadeh؛ Saeed Moosakhani

5.

Determining the Exact Stability Region and Radius through Efficient Hyperplanes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400
Nasim Arabjazi؛ Mohsen Rostamy-Malkhalifeh؛ Farhad HosseinzadehLotfi؛ Mohammad Hasan Behzadi

6.

Efficiency of Neural Networks for Estimating the Patch Load Resistance of Plate Girders with a Focus on Uncertainties in Material and Geometrical Properties

دوره 47، شماره 1، شهریور 2014، صفحه 29-42
Farzad Shahabian؛ Sidi Mohammed Elachachi؛ Denys Breysse

7.

Evaluating computational performances of hyperelastic models on supraspinatus tendon uniaxial tensile test data

دوره 52، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 27-43
Harry M Ngwangwa؛ F. Nemavhola

8.

Investigation of the Influences of Track Superstructure Parameters on Ballasted Railway Track Design

دوره 48، شماره 1، شهریور 2015، صفحه 157-174
Javad Sadeghi؛ Araz hasheminezhad؛ Mohammad Essmayil Kaboli

9.

Investigation of Utilizing a Secant Stiffness Matrix for 2D Nonlinear Shape Optimization and Sensitivity Analysis

دوره 49، شماره 2، اسفند 2016، صفحه 347-359
Asghar Vatani Oskouie؛ Amin Havaran

10.

Numerical Modelling of the Segmental Lining of Underground Structures

دوره 48، شماره 2، زمستان 2014، صفحه 147-157
Akbar Salemi؛ Fathang Sereshki؛ Morteza Esmaeili

11.

Prediction of the physicochemical properties of quince puree during thermal treatment using M5 decision tree

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 139-146
Mehdi Saberi؛ Aman Mohammad Ziaiifar؛ Mahdi Kashaninejad؛ Mehran Aalami؛ Habib Ollah Mirzaei؛ Khalil Ghorbani؛ Sara Aghajanzadeh

12.

Techno-economic Analysis of Small Scale Electricity Generation from the Lignocellulosic Biomass

دوره 52، شماره 2، اسفند 2018، صفحه 193-200
Siamak Alipour؛ Asadollah Karimi؛ Chiya Savari

13.

Updating finite element model using frequency domain decomposition method and bees algorithm

دوره 48، شماره 1، تابستان 2017، صفحه 75-88
Pouyan Alimouri؛ Shapour Moradi؛ Rahim Chinipardaz

14.

اثر افزایش راندمان آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: دشت عجب‌شیر، آذربایجان شرقی)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 115-127
جعفر نیکبخت؛ زهرا نجیب

15.

ارزیابی روش های مختلف آسیب پذیری آبخوان آبرفتی و ساحلی (منطقه مورد مطالعه: استان گیلان محدوده آستانه-کوچصفهان)

دوره 10، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 203-220
حمید کاردان مقدم؛ سامان جوادی؛ زهرا رحیم زاده

16.

ارزیابی شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی سازه‌های نیرپیک (مورد مطالعاتی شبکۀ آبیاری و زهکشی دشت ورامین)

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 229-242
میناسادات سیدجواد؛ محمود مشعل

17.

ارزیابی کارایی مدل SWMMبه منظور شبیه‌سازی هیدروگراف رواناب شهری (مطالعۀ موردی: بخشی از منطقۀ 22 تهران)

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 337-346
فریبا زکی زاده؛ علیرضا مقدم نیا؛ علی سلاجقه؛ عبدالله اردشیر

18.

ارزیابی کارایی مدل هیدرولوژیکی WetSpa برای شبیه‌سازی رواناب در شرایط اقلیمی نیمه‌خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مندرجان)

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 469-482
پریسا الماسی؛ علیرضا مقدم نیا *؛ شهرام خلیقی سیگارودی*؛ علی سلاجقه؛ سعید سلطانی کوپائی

19.

ارزیابی مکان‌های مناسب برای مزارع خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعة موردی: استان آذربایجان شرقی)

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 747-764
نجمه نیسانی سامانی؛ امیر طاحونی

20.

ارزیابی و مدل‌سازی روند مصرف انرژی، عملکرد و میزان انتشارات گلخانه‌ای در تولید نخودآبی استان اصفهان

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 409-421
بهزاد الهامی؛ اسداله اکرم؛ مجید خانعلی

21.

برآورد بارش دراز مدت شهر انزلی توسط مدل ترکیبی سیستم‌های استنتاج فازی عصبی تطبیقی و تبدیل موجک

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1733-1745
ایرج پسندیده؛ محمد علی ایزدبخش؛ سعید شعبانلو

22.

بررسی اثر زبانه انتهایی بر کارایی ستون نوسانی آب جهت استحصال انرژی موج

دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1937-1949
افسانه شهسواری زاده؛ جواد ظهیری؛ احمد جعفری

23.

بررسی اثر شاخص‌های پیوند از دور بر میزان کارایی پیش‌بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله‏رود)

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 515-528
محمدرضا یزدانی؛ علی اصغر ذوالفقاری

24.

بررسی تأثیر زمان وقوع رگبار بر اولویت‌بندی عوامل مؤثر در فرسایش با استفاده از آنالیز حساسیت مدل WEPP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سنگانه، استان خراسان رضوی)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 125-140
علی طالبی؛ شهربانو عباسی جندانی

25.

بررسی تحلیلی اهمیت مکانی و زمانی ضریب پراکندگی طولی در رودخانه‌ها در جریان غیرماندگار و غیریکنواخت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-169
نیلوفر سادات جعفری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.