1.

ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی

2.

بررسی کارایی اقتصادی تولید گندم در استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان بافت)

دوره 10، شماره 2، مهر 1387، صفحه 173-180
حسین مرادی شهربابک

3.

بررسی کارایی فنی شعب بانک سامان و عوامل تأثیرگذار بر آن

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 1-20
حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ سارا صفا مطلق

4.

بررسی کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی به روش تحلیل پوششی داده‌ها، مطالعه موردی: استان اصفهان

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 577-585
زهرا پاینده؛ کامران خیرعلی پور؛ محمود کریمی

5.

تحلیل اقتصادی تعاونی های پره در استان مازندران

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 211-226
سعید یزدانی؛ اندیشه ریاحی؛ غلامرضا پیکانی

6.

تحلیل انرژی تولید هندوانه تحت سیستم کشت زیر پلاستیک و فضای باز با روش DEA در خوزستان

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 293-301
زینت عبداللهی آرپناهی؛ افشین مرزبان؛ محمدامین آسودار؛ عباس عبدشاهی

7.

روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد بررسی موردی صنعت بانکی ایران

دوره 45، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 133-159
حمید کردبچه

8.

شکوفایی انسانی و کارایی فنی: شواهدی از پانل دیتا

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 717-736
زهرا منتظری؛ محسن رنانی؛ ایرج کاظمی؛ علیمراد شریفی

9.

عوامل موثر بر کارایی و اقتصاد مقیالر در رهیافت های پارامتری و ناپارامتری (مطالعه موردی: طرح های مرتعداری در ایران)

دوره 39، شماره 4، دی 1383
دکتر صمد رحیمى سوره؛ دکتر حسین صادقى

10.

کارایی فنی مصرف آب در زیربخش زراعت ایران با استفاده از مدل ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده‌ها

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-98
سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ پروین قادری نژاد؛ زهرا نعمت الهی

11.

کارایی فنی و عوامل تعیین‌کننده آن: مزارع پرورش مرغ گوشتی آرین در استان کردستان

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 229-240
محمدعلی اسعدی؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سیدحبیب اله موسوی؛ علی رضا احسانی

12.

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در برآورد کارایی فنیِ نهالستان‌ها (مطالعة موردی: 16 نهالستان در شمال)

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 667-683
محمد باقر خدایی؛ علی اقتصادی؛ ملیحه محمدی نسب

13.

محاسبۀ کارایی فنی نیروگاه‌های حرارتی کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده‌ها

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 93-113
محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ رضا رنج پور؛ سکینه سجودی

14.

مقایسه کارایی فنی تولید گندم‌ بین استان‌های مجری طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و سایر استان‌ها

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 21-34
امین کاظمی حیدرلو؛ مرتضی مولائیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب