1.

ارائة الگوی سایش‌‌‌‌ اجتماعی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (با تکیه بر نظر خبرگان سازمانی)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 519-543
علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی

2.

شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت تاب‌آوری کارآفرینی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 371-386
محمد حکاک؛ شقایق صالح آبادی؛ سیده نسیم موسوی

3.

شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 781-799
سیده نسیم موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ علی شریعت نژاد؛ انیس مؤید

4.

شناسایی و اولویت‌بندی مسائل و مشکلات نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی استانداری چهارمحال‌وبختیاری و ارائة راهکارهایی برای برطرف کردن آن‌ها

دوره 22، شماره 2، تیر 1403، صفحه 193-209
محمد حکاک؛ مرضیه درویش زاده بروجنی؛ سیده نسیم موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب