1.

ارائه مقیاسی برای سنجش تجربه راحتی خرید در مراکز خرید و مال‌ها

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 227-242
معصومه حنیفی؛ کامبیز کامبیز حیدرزاده هنزائی

2.

بررسی تاثیر عوامل زمینه ای بر اثربخشی جایگذاری برند در فیلمهای سینمائی

دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 679-698
زهرا قلی زاده؛ کامبیز حیدرزاده

3.

تأثیر توأمان استراتژی و شایستگی‌های سازمانی بر هویت برند سازمانی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 690-720
محمد دانشگر؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش

4.

شناسایی عوامل و مولفه های سازمانی مؤثر بر بلوغ مدیریت تجربه مشتری با کاربست روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
پیام مردآزاد ناوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ سید بیوک محمدی؛ محسن خون سیاوش

5.

مدل‌سازی هویت برند شرکتی در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 652-678
محمد دانشگر؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش

6.

مطالعه پدیدارشناسانه نقش مانکن‌های فروشگاهی بر پاسخ‌های تجربه‌شده مشتریان زن نسل وای

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 778-813
کبری نجفی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش

7.

مطالعه رفتار خرید تفننی در مسافران مترو

دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 67-82
کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ نسترن دهقانی سامانی

8.

نگاه پدیدارشناسانه به‎‌معنای تجربه زیسته سردرگمی در انتخاب محصولات

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 609-630
مرجان مهیمنی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان

9.

واکاوی نقش کالاپردازی بصری (نوع مانکن) بر رفتار خرید بانوان با نقش تعدیل‌گر نوع فروشگاه و هدف مشتری: با رویکرد پژوهش تجربی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 247-272
کبری نجفی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محسن خون سیاوش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب