1.

ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 187-206
محبوبه شاهسوار؛ سیدمحمد علوی؛ محمدحسین نوروزی

2.

ارزشیابی یادگیری-محور در مهارت خوانش: مطالعه ای ترکیبی از عملکردها و دیدگاه های اساتید رشتة آموزش زبان انگلیسی ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 316-329
مریم بیک محمدی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

3.

ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم دبیرستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 83-106
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سید جواد طبایی فرد

4.

بررسی رابطه بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 341-372
سید محمد علوی؛ محمد تمیمی

5.

بررسی سواد سنجش و ارزشیابی مدرسان دانشگاهی زبان انگلیسی در ایران

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 645-664
زهره مهماندوست؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

6.

تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 471-496
فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

7.

رواسازی آزمون مبتنی بر چارچوب مرجع اتحادیه اروپا و برابری ارزشیابی ‏

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-131
سید محمد علوی؛ حسین کرمی؛ داود سپاهی

8.

سنجش تشخیصی شناختی آزمون خواندن و درک مفاهیم برای بازخورد تشخیصی تکوینی

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 321-342
فاطمه رنجبران؛ سیدمحمد علوی

9.

مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 117-133
حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی

10.

نگرش زبان‌آموزان بزرگسال و نوجوان ایرانی نسبت به دریافت بازخورد شفاهی از معلم و همکلاسی‌ها

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 115-135
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ سجاد سپهری نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب