1.

ارائه چارچوبی برای توسعه استراتژیک فرایند برندسازی بر اساس الگوی سیپ با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 306-336
رضوان چوبندیان؛ امیر خانلری؛ حمید رضا یزدانی؛ احسان عابدی

2.

بررسی تأثیر اعتقادات دینی مصرف‌کنندگان ایرانی بر تمایل به خرید محصولات کشوری متخاصم

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 187-206
ابوالقاسم میرا؛ امیر خانلری؛ یاشار دیندار

3.

بررسی رابطة یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 773-790
امیر خانلری؛ رضوان سبزه علی

4.

بررسی رابطه بین سبک‎های دلبستگی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان (مورد کاوی : مرکز آموزش‎های الکترونیکی دانشگاه تهران)

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 47-68
محمد حقیقی؛ امیر خانلری؛ وحید مقصودی

5.

بررسی رابطۀ بین ارزش ویژۀ مشتری و عملکرد گروه هتل‌های بین‌المللی پارسیان

دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 761-782
هاشم آقازاده؛ امیر خانلری؛ هاله اکبرپور

6.

پست مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده در هزاره جدید

دوره 1، شماره 1، 1387
علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ امیر خانلری

7.

پیش‌بینی ارزش طول عمر مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک دسته‎بندی گروهی داده‎ها (GMDH) در شبکۀ عصبی

دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 833-860
امیر خانلری؛ مهدی احراری؛ سمیه میرپور

8.

تعیین عوامل و سیر تکامل درگیرسازی مشتریان در کسب‌وکارها به‌روش بیبلیومتریک

دوره 16، شماره 1، 1403، صفحه 59-86
رضا عباسی مبارک آبادی؛ امیر خانلری؛ نادر سیدامیری

9.

شناسایی مهم‎ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به‎منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 795-814
ریحانه بحری نژاد؛ امیر خانلری؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید محمود حسینی

10.

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان برای خرید متقاطع بانک‌بیمه

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 381-400
علی گلرخ؛ امیر خانلری

11.

شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 719-741
ایوب محمدیان؛ فاطمه میرباقری؛ امیر خانلری

12.

عوامل موثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت‌های بیمه

دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 407-426
امیر خانلری؛ مهشاد السادات دعایی اسکویی

13.

مدل مفهومی قدرت گفتمان‎پذیری برند در صنعت خودرو با رویکرد ساختاری ـ تفسیری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 299-318
امیر خانلری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی مشایخ نیا

14.

مطالعۀ شبکه‌نگاری برای شناسایی ابعاد زمینه‌ای تجربۀ مشتریان خدمات صنعت بانکداری

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 259-270
طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ امیر خانلری؛ محی الدین غریبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب