1.

اثر جنسیت و ورزش بر رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی – جسمانی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 121-256
بهرام یوسفی؛ وحید تأدیبی؛ زهره حسنی

2.

ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی‌گیران لیگ برتر کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 421-436
پیمان گل محمدی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی

3.

ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 157-174
فریبرز ظریفی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی

4.

بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-150
بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ محمد کوشا

5.

بررسی و رتبه بندی عوامل فردی مؤثر در احراز پست های مدیریتی در ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
سمیرا علی آبادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ بهرام یوسفی

6.

تاثیر تصویر برند ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 467-482
حامد فرزی؛ بهرام یوسفی؛ سعید بروجردی

7.

تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 775-793
بهشت احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

8.

روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1374 تا 1389

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 65-79
بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

9.

ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 271-257
الهام آرین؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی

10.

شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-160
امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

11.

مقایسه شدت هیجانات ادراک شده پیش از رقابت در ورزشکاران دارای الگوهای رفتاری A و B

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 89-191
بهرام یوسفی؛ وریا طهماسبی؛ زهره حسنی

12.

مقایسۀ سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 53-75
رسول نوروزی سید حسینی؛ حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سید حسینیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب