1.

علل سیاسی- نظامی دگرگونی زمین‌داری و اقتصاد کشاورزی خوارزمشاهان

صفحه 1-20
علی بحرانی پور؛ افروز مرادی

2.

تولید اسناد دیوانی در دورة زندیه در چارچوب تحولات سیاسی و اداری این دوره

صفحه 21-38
رسول جعفریان؛ محیا شعیبی عمرانی

3.

شناخت آیین پیش‌زردشتی ویو در ائوگمدئچا

صفحه 39-58
آرزو رسولی (طالقانی)؛ شیوا یوسفیان

4.

کنشگری نخبگان محلی در حکمرانی فارس؛ نمونه پژوهی: خاندان مشیرالملک (1177 - 1293 ق)

صفحه 59-78
محمد علی رنجبر؛ هادی کشاورز

5.

افسانة پیگردهای دینی بزرگ در روزگار شاپور دوم

صفحه 79-96
روزبه زرین کوب؛ جمشید قهرمانی

6.

سیاست اقتصادی صفویه و تأثیر آن بر سقوط دولت

صفحه 97-116
محمدنبی سلیم

7.

عملکرد و پیامدهای فعالیت تجاری کمپانی های ونشتورگ و تسنترسایوز شوروی در مناطق شمالی ایران ( 1300 تا 1306ش)

صفحه 117-136
سید حسن شجاعی دیوکلائی؛ محمدحسن پورقنبر

8.

وضعیت اقتصادی کوشانیان و عوامل تاثیرگذار بر آن

صفحه 137-152
طاهره عزیزی پور

9.

رویکرد روزنامة اختر (1292 -1314ق) به ساختارسازی مدنی با تکیه بر نهاد مجلس شورا (پارلمان)

صفحه 153-170
داریوش غلامی؛ مرتضی دهقان نژاد

10.

ایران به مثابة «دیگری» در هویّت ملی عراق

صفحه 171-190
یاسر قزوینی حائری

11.

سنخ‌شناسی جنبش‌های اجتماعی گیلان در عصر صفویه

صفحه 191-210
وریا میرزایی؛ هاشم آقاجری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب