1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیلی بر کنترل فضای عمومی در پارک‌های شهر تهران

صفحه 649-673
احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ حسن رضایی‌نیا

3.

امکان‌سنجی کاربرد مدل حکمروایی شهری مشارکتی در سطح واحد همسایگی (برنامۀ NBN) در تبریز (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2)

صفحه 675-694
شهریور روستایی؛ فروغ اندستا

4.

تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری Vikor و WasPas (مطالعۀ موردی: کرمان)

صفحه 695-715
علی اصغر عبداللهی؛ مسلم قاسمی

5.

واکاوی نقش شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری در ساماندهی نواحی دچار افت شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عالی‌قاپوی اردبیل)

صفحه 717-733
بهرام ایمانی؛ پویا جودی گل‌لر؛ مسعود حیدروند

6.

سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان)

صفحه 735-752
مصطفی ایستگلدی؛ فهیمه خواجه‌نبی؛ فاضل حاجی‌زاده؛ نظام‌الدین ستارزاده

7.

گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 753-768
محمدحسن زال؛ فرشته دوستی؛ مهدی رمضان‌زاده لسبوئی

8.

تحلیل تطبیقی توزیع شاخص‌های منتخب سلامت شهری در کلان‌شهر اهواز

صفحه 769-790
مجید گودرزی؛ نازنین حاجی پور

9.

تحلیل عوامل مؤثر بر تشدید کالایی‌شدن فضای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 791-807
صابر صدیقی؛ رقیه سالک

10.

ارزیابی عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت تراکم ساختمانی محدوده‌های تاریخی (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

صفحه 809-826
اصغر عابدینی؛ رضا کریمی

11.

ارزیابی کیفیت محیطی (عینی-ذهنی) و رضایتمندی سکونتی در شهرک‌های جدید (مطالعۀ موردی: شهرک توحید سبزوار)

صفحه 827-844
مهدی زنگنه؛ سکینه عبدالملکی؛ مریم سادات موسوی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-37


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب