1.

صفحات آغازین

صفحه 1-7

2.

ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون

صفحه 1-21
عباسعلی کدخدائی؛ محمد بهادری جهرمی

3.

نقش زیست‌فناوری در توسعۀ حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

صفحه 23-43
آرامش شهبازی؛ پویا برلیان

4.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران

صفحه 45-64
محمدجواد جاوید؛ سامان نیک نژاد

5.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار

صفحه 65-83
ولی رستمی؛ حسین قبادی

6.

حق مرگ در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

صفحه 85-103
سروناز مستفیضی؛ مهدی بالوی

7.

بررسی سیاست‌گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا

صفحه 105-120
بیژن عباسی؛ مریم حیدری

8.

مصونیت دولت‌ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت

صفحه 121-138
فرزانه سیف زاده؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری؛ مسعود راعی

9.

جلوه‌های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویۀ نهادهای بین‌المللی حقوق بشر

صفحه 139-157
امیر مقامی؛ شادی سادات مکی

10.

مطالعۀ تطبیقی خاص‌گرایی‌های حقوقی در قبال حقوق بین‌الملل: معافیت‌گرایی امریکایی در برابر کثرت‌گرایی اتحادیۀ اروپایی

صفحه 159-179
محمد صالح تسخیری؛ رضا موسی زاده؛ مسعود علیزاده

11.

تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی

صفحه 181-200
پوریا عسکری؛ بهمن ساعدی

12.

مفهوم استناد به مسئولیت بین‌المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)

صفحه 201-222
محسن محبّی؛ وحید بذّار

13.

بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار

صفحه 223-241
آزاده السادات طاهری

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب