1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

ارزیابی کیفیت زندگی در محلۀ سیروس تهران

صفحه 513-535
حسین حاتمی‌نژاد؛ کرامت‌اله زیاری؛ شهرام پارسا (پشاه‌آبادی)؛ مهسا حاجی

3.

تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران براساس نگرش سیستمی

صفحه 537-554
نرگس حجی‌پناه؛ سید هادی زرقانی؛ امید علی خوارزمی

4.

بازنگری و کاربست شاخص نیک‌بختی شهری (CPI) با توجه به ویژگی‌های جامعۀ ایران (مطالعۀ موردی: شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقۀ شمال غرب کشور)

صفحه 555-572
مظفر صرافی؛ نصیبه هاشمی

5.

اولویت‌بندی راهبردی توسعۀ گردشگری به‌منظور تعیین جایگاه آن در برنامه‌های توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه)

صفحه 573-589
کاوه نادری؛ بهروز بادکو؛ مسلم حدیدی؛ سیامک آزادی؛ پری نجفی؛ بیتا حامد

6.

خزش شهری، الحاق روستا به شهر و تحلیل اثرات و پیامدها از دیدگاه ساکنان (مطالعۀ موردی: روستاهای الحاقی به کلان‌شهر شیراز)

صفحه 591-608
رعنا شیخ بیگلو؛ سعیدرضا اکبریان رونیزی

7.

شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون)

صفحه 609-625
علی شمس‌الدینی؛ عماد صفاریان؛ محمد رضا نکویی بخش

8.

تبیین نابرابری‌ و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران جهت نیل به توسعۀ پایدار

صفحه 627-644
رضا امیدی فر؛ علیرضا قلعه‌ای؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی

9.

بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 645-659
داریوش ظفری؛ میر ستار صدر موسوی؛ محمدرضا پورمحمدی

10.

شناسایی و طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک بافت‌های مدرن و فرسودۀ شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش‌ازدور شیءگرا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

صفحه 661-678
بختیار فیضی‌زاده؛ صالحه کاظمی؛ سمیرا شرفی

11.

تحلیل فضایی و سطح‌بندی توسعۀ روستایی در استان خوزستان با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندشاخصۀ جبرانی و مجموعۀ ادغامی

صفحه 679-701
مسعود صفایی‌پور؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات

12.

ارزیابی ‌میزان ‌انطباق ‌سامانه ‌اتوبوس‌های تندرو ‌شهر ‌تهران ‌با ‌رویکرد ‌توسعۀ ‌حمل‌ونقل محور

صفحه 703-725
سید عباس رجایی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ عباس ‌درودی‌نیا؛ رامین قربانی

13.

سنجش ‌کیفیت ‌زندگی ‌در ‌نواحی ‌روستایی (دهستان ‌بهمئی ‌گرمسیری ‌جنوبی ‌در ‌شهرستان ‌بهمئی ‌از ‌توابع ‌استان ‌کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد)

صفحه 727-747
علی دانایی؛ مجید ولی‌ شریعت‌پناهی؛ مسعود مهدوی

14.

جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی

صفحه 749-771
محمود واثق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ لطف‌‌الله نبوی؛ احد محمدی

15.

شناسایی موانع دستیابی به شهر پاک با تکیه بر جمع‌آوری زباله با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

صفحه 773-790
مهدی حسام؛ اسماعیل آقائی‌زاده؛ منصور رضاعلی

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-33


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب