1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

سنجش و ارزیابی اجرای طرح پیاده‌محوری در بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ساکنان و کسبه

صفحه 1-18
یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی

3.

شناسایی و سطح‌بندی میزان آسیب‌پذیری راه‌ها و معابر اضطراری اولیه و ثانویۀ شهر کرمان با استفاده از منطق فازی

صفحه 19-34
حسین غضنفرپور؛ سمیرا حسن زاده؛ محدثه حامدی

4.

تحلیل فضایی-زمانی پراکنده‌رویی در منطقۀ ساحلی دریای خزر

صفحه 35-52
حسین وطن؛ رحمت الله فرهودی؛ محمد اخباری؛ رحیم سرور

5.

بررسی سیاست های نوسازی بافت فرسودۀ شهری (مورد مطالعه: شهر کرج)

صفحه 53-70
امین فرجی؛ محمد میره ای؛ کاترین شارقی

6.

‌ارزیابی سازگاری کاربری‌های شهر بیرجند با استفاده از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 71-86
علی اصغر پیله ور

7.

سازمان‌یابی فضایی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کلان‌شهر تبریز

صفحه 87-104
سعید ملکی؛ سعید امان پور؛ شاهرخ زادولی‌ خواجه

8.

سنجش کیفیت محیط سکونتی محلات شهری (مطالعۀ موردی: محلات خرمشهر و ضیابری شهر رشت)

صفحه 105-125
مریم جعفری مهرآبادی؛ اصغر شکرگزار؛ شمیلا الله یاری اصلی ارده

9.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین برای گسترش کالبدی شهر سنندج با اعمال مناطق ممنوعه

صفحه 127-145
هادی نیری؛ ممند سالاری؛ حمید گنجائیان؛ خبات امانی

10.

سنجش قابلیت پیاده‌پذیری معابر شهری مبتنی بر روش چیدمان فضا (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری مشهد)

صفحه 147-171
قدیر صیامی؛ نیلوفر هریوندی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-32


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب