1.

سخن سردبیر: آموزش و پژوهش بازاریابی در چهار نسل بازاریابان ایران

صفحه 1-4

2.

صفحه آغازین


3.

بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی مایرزـ بریگز بر تمایل به خرید الکترونیکی خریداران

صفحه 21-42
نگین احقر بازرگان؛ علی صنایعی؛ آذرنوش انصاری

4.

بررسی نقش فشار زمانی پیام کوتاه در اثربخشی تبلیغات تلفن همراه با تعدیل‌گری سن مشتریان

صفحه 43-62
رضا اسماعیل پور؛ محسن اکبری؛ زهرا تاخیره

5.

ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

صفحه 63-82
محمد حقیقی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ احمد روستا؛ علی صالحی

6.

پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‎های علمی ـ پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا 1393

صفحه 83-102
علی حیدری؛ علیرضا والی پور

7.

تبیین رابطة قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان

صفحه 103-128
زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد ناطق؛ راضیه احسانی

8.

ارائۀ مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک‌های تجاری ایران به منظور پیاده‌سازی بانکداری اسلامی: به‌کارگیری استراتژی داده‌بنیاد

صفحه 129-154
سیدرضا سیدجوادین؛ محمد صفری؛ رضا راعی؛ محمد جواد ایروانی

9.

ارزیابی و توسعۀ صادرات کالاهای غیرنفتی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

صفحه 155-172
امید محمودیان؛ مهدی هاشمی

10.

تأثیر قابلیت‌های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید بهواسطۀ اعتماد (مطالعۀ موردی: کاربران اینستاگرام)

صفحه 173-192
حسین معینی؛ مونا جامی پور؛ فاطمه ابراهیمی دلاور

11.

بررسی تأثیر قالب‌بندی پیام تخفیف و برند بر صرفه‌جویی ادراک‌شده، کیفیت ادراک‌شده و قصد خرید مصرف‌کنندگان

صفحه 193-211
محسن نظری؛ مهسا قزلباش

12.

چکیده

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب