1.

مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی‌شناسی در قرآن

صفحه 5-14
حسن بلخاری قهی

2.

مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

صفحه 15-22
حمیده جعفری؛ پرویز ضیاشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی

3.

بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه آثار نقاشی ایران

صفحه 23-32
اصغر کفشچیان مقدم؛ کریم اله خانی

4.

بازساخت لعاب مینایی براساس متن جواهر نامه نظامی

صفحه 33-42
زهره مختاری؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ یوسف امینی

5.

بازنمایی قزلباش‌ها در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی

صفحه 43-52
عباس ایزدی؛ محمد خزایی؛ حسنعلی پورمند

6.

بررسی تطبیقی تمهیدات نمایشی در دو نگاره از میر مصوّر و سلطان محمّد با موضوع نبرد رخش و شیر

صفحه 53-62
سید محمّد طاهری قمی

7.

"بررسی تطبیقی نگاره‌هایی از کهن‌ترین شاهنامه‌ی جهان با شاهنامه‌های مکتب شیراز اینجو (725-758ه.ق)"

صفحه 63-74
معصومه عباچی؛ اصغر فهیمی فر (نویسنده مسوول)؛ محمود طاووسی

8.

روایت معماری در بیان عکاسی؛ مراتب معنا در عکس معماری

صفحه 75-86
محمدباقر کبیرصابر؛ یوسف زینال زاده

9.

مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

صفحه 87-100
خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی

10.

گسترش فراگیری تبلیغ تعاملی و ساختار فرآیند ارتباطی آن با مخاطب

صفحه 101-114
زهرا بزرگ زاده؛ سید نجم الدین امیرشاه کرمی

11.

تعیین رابطه میان ویژگیهای شخصیتی، خلاقیت و خودشکوفایی در دانشجویان رشتۀ طراحی صنعتی: نقش تفاوت جنسیتی

صفحه 115-124
مهدی ابرازه؛ علی زاده محمدی؛ نادر شایگانفر

12.

تحلیل تجربه طراحان در مواجه با فن آوری هولوگرافیک

صفحه 125-132
یاسمن خداداده؛ شیما جهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب