1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

رقم مسجع: علل و رویکرد مذهبی- اجتماعی آن

صفحه 1-8
یعقوب آژند

3.

جستاری در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر، با تأکید بر نظریات بودریار

صفحه 9-20
مینا محمدی وکیل؛ حسن بلخاری قهی

4.

تحلیل پدیدارشناختی واقعیت افزوده به‌مثابۀ رسانه در هنر معاصر (هنر واقعیت افزوده در دوسالانۀ ونیز و استانبول 2011)

صفحه 21-30
ریحانه رفیع زاده اخویان؛ اصغر جوانی؛ محمد جواد صافیان

5.

تأثیر نگارگری ایرانی بر عناصر بصری حمزه‌نامه با تأکید بر مکتب تبریز

صفحه 31-44
فاطمه طهماسبی عمران؛ نادیا معقولی

6.

مطالعه زبان و بیان در پیکره سفالی طغرل بیک سلجوقی با رویکرد بینامتنی

صفحه 45-54
جواد نکونام؛ بهمن نامورمطلق

7.

مطالعۀ تطبیقی سفال کوباچۀ ایران (صفویه) و سفال ایزنیک ترکیه (عثمانی)

صفحه 55-66
زهره ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ زهرا حسین آبادی؛ سید رحیم خوب بین خوش نظر

8.

مروری بر توصیف ویژگی الیاف کاغذهای دورۀ سلجوقی و تیموری و بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای دستگاهی در شناسایی الیاف آنان

صفحه 67-76
محدثه حسینی صومعه؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ کامبیز پورطهماسی

9.

بررسی کتیبۀ کاشی‌های زرین‌فام مزار حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

صفحه 77-88
محسن قانونی؛ سمانه صادقی مهر

10.

تأثیر منسوجات ایران دوران آل بویه و سلجوقی بر اسپانیای اسلامی (مطالعه موردی: منسوجات دوران مرابطون و موحدون)

صفحه 89-102
فریناز فربود؛ سمانه پورعزیزی

11.

تحلیل و بازشناسی نمادگرایانۀ نقوش مشترک منسوجات ساسانی و آل‌بویه

صفحه 103-116
ابوالفضل صادقپور فیروزآباد

12.

پرتره‌ هایی ماندگار، از عکاس گمنام قاجار

صفحه 117-130
محمد ستاری؛ شکوفه بیاتی.

13.

بررسی تأثیر بازی ‌آموزشی در یادگیری مفاهیم ایمنی و امنیت و گرایش آنها به فعالیت‌های امن در سواحل دریا

صفحه 131-142
وحید چوپانکاره؛ اکرم سلطانی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب