1.

توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج ریلی در پهنه شمال‌غربی فلات ایران

صفحه 221-232
حبیب رحیمی؛ هوشمند زندی

2.

تعیین میدان لغزش گسل‌های امتداد لغز به کمک روش‌های حل وارون

صفحه 233-245
سیدرضا میراشرفی؛ ناصر خاجی

3.

رابطه های تجربی میان بزرگی و برخی پارامترهای گسلش برای زمین لرزه های ایران و ناحیه های مجاور آن

صفحه 247-262
فروغ محمدامینی؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی

4.

توموگرافی دوبعدی سرعت موج ML در ایران

صفحه 263-279
مهدی ماهری پیرو؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی

5.

بررسی سامانه های کارآمد در پیش‌بینی زلزله

صفحه 281-292
زینت مهدی دوست جلالی؛ اسدالله شاه بهرامی

6.

تلفیق روش‌های کوچ زمانی پیش - برانبارش و برانبارش صفحه‌ای در تصویرسازی لرزه‌ای ساختارهای پیچیده

صفحه 293-308
مهرداد سلیمانی منفرد؛ علی خلیل‌زاده

7.

تخمین پروفیل سرعت موج برشی با استفاده از وارون‌سازی همزمان امواج میکروترمور و شکست مرزی با استفاده از بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک چند هدفه

صفحه 309-323
راشد پورمیرزائی؛ احمد زارعان؛ رسول حمیدزاده مقدم

8.

مدل‌سازی داده‌های میکروگرانی به روش رگرسیون خطی برای مدل استوانه‌ی شیب دار، مورد بررسی: شفت واقع در سد سیاه‌بیشه

صفحه 325-335
مرتضی عرفانیان نوروززاده؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

9.

وارون سازی داده های گرانی سنجی با استفاده از پایدارکننده نرم یک

صفحه 337-348
کیلان راست بین؛ سعید وطن خواه؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

10.

تعیین مرز آنومالی‌های میدان گرانی با استفاده از گرادیان کل افقی نرمال شده (NTHD)

صفحه 349-356
وحید انتظارسعادت؛ سید هانی متولی عنبران

11.

تفسیر داده های گرانی ساختارهای زیرسطحی باستانی در تپه حصار دامغان

صفحه 357-368
بهزاد سرلک؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته

12.

مقایسه روش‏های گوناگون برآورد عمق، مکان و نوع چشمۀ میدان‏های مغناطیسی و گرانی

صفحه 369-391
جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکویی؛ موریتزیو فدی

13.

تعیین دقیق مرز بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از مشتق افقی متعادل و مشتق کل افقی مرتبه دوم نرمال سازی شده

صفحه 393-403
مصطفی موسی پور یاسوری؛ صفا خزائی

14.

شناسایی تغییرات زمانی مکانی چرخندهای شدید در مدیترانه، با الگوریتم عددی

صفحه 405-417
تیمور علیزاده؛ قاسم عزیزی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخلاق

15.

مدلسازی و درون یابی محتوای الکترونی کلی یون سپهر به کمک شبکه عصبی مصنوعی و مشاهدات GPS

صفحه 419-437
میر رضا غفاری رزین؛ بهزاد وثوقی

16.

تحلیل مقایسه‌‌ای پراسنج یون‌سپهری VTEC و پراسنج هواشناختی بارش در اصفهان و شیراز

صفحه 439-448
صدیقه امیدی؛ محمدحسین معماریان؛ سعید فرزانه

17.

اندازه گیری عمق دید جوی با استفاده از تصویربرداری از میان جو از یک توری خطی بازتابی با تابع برتابندگی سینوسی و گام کاهشی در امتداد بردار شبکه آن

صفحه 449-458
سیف اله رسولی؛ الهه حریری؛ سیامک خادمی

18.

بررسی تغییرات ضریب خاموشی جو بر مبنای دید افقی در چهار فرودگاه پرتردد کشور

صفحه 459-467
سیده سمانه ثابت قدم؛ مسعود خوش سیما؛ فرهنگ احمدی گیوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب