1.

بررسی تأثیر تنش‌های دمایی و گرسنگی بر زنده‌مانی و تقسیم‌های یاخته‌ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.)

صفحه 383-395
مریم دهستانی اردکانی؛ محسن کافی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ محمدرضا فتاحی مقدم

2.

بررسی تأثیر تنش آبی شدید بر برخی ویژگی‌های دانهال‌های مرکبات

صفحه 397-405
رضا فیفایی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ بهروز گلعین؛ یوسف حمیداوغلی

3.

بررسی‎ تأثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

صفحه 407-419
حسین مزاری؛ مجتبی دلشاد؛ عبد الکریم کاشی

4.

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزۀ زرد جلالی در نظام آبیاری قطره‌ای

صفحه 421-434
داریوش رمضان؛ معظم حسن پور اصیل؛ رضا صالحی؛ حسین دهقانی سانیچ

5.

تغییرپذیری رنگدانه‌های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینة کنگرفرنگی تحت تأثیر کاربرد محرک‏های متابولیتی

صفحه 435-443
صبا صمدی؛ عظیم قاسم نژاد؛ مهدی علیزاده؛ مهران اعلمی

6.

تأثیر محلول‌پاشی پیش از برداشت پوتریسین و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کیفی میوۀ سیب رقم گرانی اسمیت

صفحه 445-456
آرزو عسگرپور؛ مصباح بابالار؛ محمدعلی عسگری

7.

بررسی سازگاری گردۀ برخی از رقم‌ها و ژنوتیپ‌های امیدبخش انتخابی بادام

صفحه 457-467
مهدی فلاح؛ موسی رسولی؛ یاور شرفی؛ علی ایمانی

8.

بررسی برخی ترکیب‌های ضداکسایشی و فعالیت ضداکسایشی کل در هشت رقم توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch.)

صفحه 469-479
تیمور جوادی؛ فریناز رحمتی؛ ناصر قادری

9.

تأثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه‌های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزۀ تابستانۀ رقم اصلاح‌شدۀ ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)

صفحه 481-490
مصباح بابالار؛ سعیده محتشمی؛ لیلا تبریزی؛ وحید روشن

10.

بررسی تأثیر کائولین بر میزان آفتاب‌سوختگی و شاخص‌های کیفی انار رقم ملس ترش ساوه

صفحه 491-499
حسین میغانی؛ محمود قاسم نژاد؛ داود بخشی

11.

تأثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت‌مردگی جوانۀ اولیۀ انگور

صفحه 501-509
بیژن کاووسی؛ سعید عشقی

12.

ارزیابی تأثیر پاکلوبوترازول و ترینگزاپک‌اتیل بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیکی دو گیاه پرچینی رزماری (Rosmarinus officinalis) و نوش (Thuja orientalis “Morgan”)

صفحه 511-519
نجمه زمانی؛ نعمت اله اعتمادی؛ عبدالرحمان محمدخانی

13.

تأثیر بنزیل‌آدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس (Narcissus tazetta L.)

صفحه 521-529
سیده رضیه موسوی متین؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ مختار حیدری

14.

بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده‌های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

صفحه 531-541
حسن فرهادی؛ مجید عزیزی؛ سید حسین نعمتی

15.

بررسی تأثیر محلول‌پاشی آهن بر برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum)

صفحه 543-552
محمد محمودی سورستانی؛ امل مقدم؛ احمد فرخیان فیروزی

16.

تأثیر قارچ‌ریشة آربسکولار بر برخی شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا

صفحه 553-559
فاطمه شاهسوندی؛ سعید عشقی

17.

ارزیابی الگو‌های برآورد نیاز سرمایی زمستانه با استفاده از داده‌های مشاهده‌ای پدیده‌شناختی درخت سیب در ارومیه

صفحه 561-570
رضا نوروز ولاشدی؛ علی اکبر سبزی پرور

18.

پاسخ برخی توده‌های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم‌آبی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول

صفحه 571-579
زهرا محمدزاده؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی

19.

شناسایی، تمایز و ثبت رقم‌های انگور بومی و تجاری ایران

صفحه 581-594
محمد علی نجاتیان؛ حامد دولتی بانه

20.

بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی اسیدهای چرب بوم‌جور‌های نسترن وحشی در استان اصفهان

صفحه 595-606
میلاد جوانمرد؛ حسینعلی اسدی قارنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب