1.

سخن سردبیر: پژو هش های بازاریابی : باید ها و نباید ها

صفحه 1-2

2.

بررسی تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کنندۀ نهایی

صفحه 699-720
هاشم آقازاده؛ احسان آقامیری حسین آبادی؛ فرینام شهرامی

3.

تجربۀ کودکان از شخصیت‎های پیشبردی چاق در فعالیت‎های بازاریابی: مطالعۀ پدیدارشناسی

صفحه 744-721
فریبا اسماعیل پور؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان؛ محسن خون سیاوش

4.

بخش‎بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه‎های خودسازمان‎ده

صفحه 745-770
منیژه بحرینی زاد؛ مجید اسماعیل‎پور؛ دنیا کبیری فرد

5.

تأثیر اعتقادات مذهبی مشتریان بر اعتماد و ارزش ویژۀ نام تجاری در شرکت نان قدس رضوی

صفحه 771-794
سید علیقلی روشن؛ محمد اسماعیل اعزازی؛ فریبا بخشی

6.

بررسی تأثیر جهان‎وطن‎گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به‎واسطۀ ملی‎گرایی مصرف‎کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی)

صفحه 895-810
مجتبی پورسلیمی؛ مجتبی هاشمیان؛ لیلی طباخیان

7.

طراحی و تبیین مدل تأثیر تبلیغات توصیه‎ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و قصد سفر (مطالعۀ موردی: اصفهان)

صفحه 811-832
محمدرضا حمیدی زاده؛ منیژه قره چه؛ اکرم هادی زاده؛ سیروس سلیمی پور

8.

پیش‌بینی ارزش طول عمر مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک دسته‎بندی گروهی داده‎ها (GMDH) در شبکۀ عصبی

صفحه 833-860
امیر خانلری؛ مهدی احراری؛ سمیه میرپور

9.

بخش‏بندی مشتریان صنعت دارو بر‌اساس مدل RFML

صفحه 861-884
بابک سهرابی؛ ایمان ریسی وانانی؛ نسترن نیک‎آیین

10.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان و قصد خرید با تأکید بر نقش میانجی رضایت مشتریان

صفحه 855-902
عباس عباسی؛ زهرا منصورآبادی؛ شهرزاد محمودشاهی

11.

ارائۀ مدل تحلیلی ارزیابی راهبرد‏ها با رویکرد آینده‌پژوهانه در شرکت ملی نفت ایران

صفحه 903-923
فرزین مینو؛ تهمینه شاوردی؛ سید کاظم چاوشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب