1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

تحلیل روایی و نشانه‌شناختی تصویر زن مطلقه در سینمای ایران

صفحه 421-436
مریم رفعت جاه؛ نیلوفر هومن

3.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

صفحه 437-453
محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی

4.

تطبیق مصادیق اجتماعی زنان در دورۀ قاجار با جایگاه زن در نگارگری نسخۀ خطی هزارویک‌شب

صفحه 455-471
مهناز شایسته فر؛ محبوبه شهبازی

5.

وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان در جامعۀ کار و تولید

صفحه 473-487
ملیحه شیانی؛ حنان زارع

6.

جدال زنان عیار در برابر اسطورۀ مغول در روایت‌های داستانی بهرام بیضایی

صفحه 489-506
رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

7.

رهیافت تاریخی عوامل مؤثر برتحقق نقش های محول اجتماعی زنان در جامعۀ عصر نبوی

صفحه 507-520
فاطمه جان احمدی؛ ریحانه هاشمی شهیدی

8.

ازدواج موقت در دین زردشتی و اسلام

صفحه 521-535
حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری

9.

نهادگرایی هنجاری، ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان

صفحه 537-554
بهراد رضوی الهاشم؛ آرین قلی پور

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب