1.

فهرست فارسی

صفحه 1-2

2.

بررسی تصفیۀ فاضلاب در بیوراکتور غشایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

صفحه 1-12
میترا بیات؛ محمد رضا مهرنیا؛ نوید مستوفی؛ مهدی رجبی هامانه

3.

بررسی آلودگی عناصر کروم، نیکل، آرسنیک و کادمیوم در آب، رسوب و ماهی سد شهید رجایی مازندران، شمال ایران

صفحه 13-24
عطا شاکری؛ رحیمه شاکری؛ بهزاد مهرابی

4.

نقش کاربری‌های اطراف رودخانۀ سیاهرود قائم‌شهر روی باقیماندۀآفتکش‌های ارگانوفسفره و ارگانوکلره موجود در آب و رسوب

صفحه 25-37
کامیار طاهری؛ نادر بهرامی فر؛ حمیدرضا مرادی؛ محسن احمدپور

5.

تجمع جیوه در کاکایی پازرد (Larus cachinnans) در بندر ماهشهر و منطقۀ شادگان

صفحه 39-48
اسحاق هاشمی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ کمال غانمی

6.

بررسی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت مرند و ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی با روش‌های AVI و GODS

صفحه 49-66
میرسجاد فخری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مرتضی نجیب؛ رحیم برزگر

7.

مدل‌‌‌سازی کمّی توزیع نیترات در آبخوان دشت اردبیل با استفاده از منطق فازی

صفحه 67-79
مهدی کرد؛ اصغر اصغری مقدم؛ محمد نخعی

8.

هیدروژئوشیمی زیست‌محیطی منابع آب زیرزمینی دشت راور (شمال استان کرمان)

صفحه 81-95
مرجان عبدالهی؛ افشین قشلاقی؛ احمد عباس نژاد

9.

ارزیابی ریسک آلاینده‌های هوای منتشره در پایانۀ مسافری بیهقی با روش مدل‌سازی

صفحه 97-105
مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی؛ مریم معجری

10.

بررسی عوامل مؤثر در انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزۀ دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی

صفحه 107-127
کیومرث شهبازی؛ داود حمیدی رزی؛ مجید فشاری

11.

ارائۀ رهیافت سیستمی در برنامه‌ریزی محیط‌زیستی آلودگی هوا با استفاده از چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ (DPSIR) مطالعۀ موردی: شهر تهران

صفحه 129-141
لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ محمودرضا مومنی؛ هادی افراسیابی؛ مروارید محمد امینی

12.

بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار در ارتقای کیفیت‌های محیطی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) (مطالعۀ موردی: سقز)

صفحه 143-161
فرزانه ساسان پور؛ علی موحد؛ علی شماعی؛ سوران مصطفوی صاحب

13.

الگوهای پوشش گیاهی خودتنظیم: علائم پیش‌‌آگاهی در پیش‌‌بینی گذرهای اکوسیستمی

صفحه 163-177
ندا محسنی؛ عادل سپهر

14.

ارائۀ الگویی برای پایش اکولوژیک در جنگل‌های زاگرس مرکزی با تأکید بر منطقۀ حفاظت‌شدۀ جنگلی هلن استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 179-191
علی جعفری؛ زهرا آرمان؛ علی سلطانی؛ علی لطفی

15.

تأثیر مدیریت مرتع در میزان ترسیب کربن گونۀ گون کوهی (Astragalus peristerus) در مراتع فشم استان تهران

صفحه 193-199
مریم صارمی؛ عین‌الله روحی‌مقدم؛ اکبر فخیره

16.

بررسی مکانی- زمانی کیفیت محیط‌زیستی در اکوتون‌های کوهپایه‌ای فلات مرکزی ایران با کاربرد متریک‌های اکولوژیکی سرزمین

صفحه 201-218
سید محمود هاشمی؛ احمد رضا یاوری؛ حمیدرضا جعفری

17.

کلاسه بندی اثر آلودگی بیولوژیکی شانه دار (Mnemiopsis leidyi) در زیستگاه سواحل جنوبی دریای خزر طی سالهای 1375 تا 1389

صفحه 219-232
حسن نصراله زاده ساروی؛ نیما پورنگ؛ آسیه مخلوق؛ حسن فضلی؛ فرشته اسلامی

18.

بررسی تطبیقی چالش‌های زیست‌محیطی در مناطق مرکزی، میانی و پیرامونی شهرها (مطالعۀ موردی: مناطق دو، یازده و بیست‌ودو تهران)

صفحه 233-256
غلامرضا حقیقت نایینی؛ ولی الله ربیعی فر

19.

بررسی چالش نظری و تبیین انگارۀ اکوتوریسم شهری

صفحه 257-273
حمیدرضا صباغی؛ منوچهر طبیبیان

20.

مطالعۀ رابطۀ اقلیم و آسایش انسان در محیط شهری با استفاده از شاخص فشار عصبی (مطالعۀ موردی: تهران)

صفحه 275-282
محمود مولی نژاد

21.

بررسی مقایسه‌‌ای کیفیت خیابان‌‌های شهری تهران بر اساس معیارهای خیابان ممتاز (مطالعۀ موردی: خیابان‌‌های انقلاب، ‌کشاورز و فاطمی)

صفحه 283-296
یاسر معرب؛ پیمان گلچین؛ محمدجواد امیری؛ رسول افسری

22.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-63


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب