1.

ارزیابی غیرمخرب تازگی تخم‏مرغ با طیف‏سنجی UV-IR و تعیین تأثیرگذارترین ناحیۀ طیفی

صفحه 101-112
سامان آبدانان مهدی‏زاده؛ سعید مینایی؛ عزالدین مهاجرانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی

2.

بررسی اثر تخلخل جاذب مشبک بر کارایی هوا‌گرم‏کن خورشیدی با پوشش پله‏ای از شیشه

صفحه 113-118
مریم زمانیان؛ علی زمردیان

3.

طراحی، ساخت و ارزیابی پوست کن پیوسته کنجد

صفحه 119-124
سید مهدی نصیری؛ نجات صادقی

4.

کاربرد شبکه‏های هوش مصنوعی و استنتاج عصبی‌ فازی‌ تطبیقی برای تعیین محتوای رطوبتی برگ چای سبز براساس پارامترهای رنگی

صفحه 125-133
محمد شهابی قویونلویی؛ شاهین رفیعی؛ سید سعید محتسبی؛ سلیمان حسین‌پور

5.

چرخۀ کامل انرژی در تولید اتانول از ملاس نیشکر در ایران

صفحه 135-142
محسن غدیریان‌فر؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید

6.

تأثیر آبگیری اسمزی بر ریزساختار، چروکیدگی، جذب مجدد آب، و ویژگی‌های حسی میوۀ "به" پیش‌تیمار‌شده با پوشش خوراکی فعال

صفحه 143-153
مینا اکبریان؛ بابک قنبرزاده؛ محمود صوتی؛ جلال دهقان نیا

7.

تأثیر مصرف کلروپروفام بر تغییرات غدۀ سیب‌زمینی در طول دورۀ انبارداری

صفحه 155-164
فرزاد گودرزی؛ حامد فاطمیان

8.

تأثیر روش‏های گوناگون پوست‏گیری بر برخی ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی صمغ لوبیای خرنوب ایرانی

صفحه 165-172
ساناز خلیقی؛ سلیمان عباسی؛ محمدحسین عزیزی عزیزی

9.

ارزیابی ویژگی‌های شیمیایی، بیاتی، و ارگانولپتیکی کیک‌های بدون گلوتن حاوی صمغ‌های زانتان و کربوکسی متیل سلولز‏

صفحه 173-178
سارا موحد؛ سارا رنجبر؛ حسین احمدی چناربن

10.

اثر کاربرد محلول‌های گوگرد‌دار یا آنزیمی برای استخراج و شناسایی آنتوسیانین گلبرگ‌های زعفران و مقایسۀ آن‌ها با روش استحصال الکلی

صفحه 179-191
لیلا لطفی؛ احمد کلباسی اشتری؛ منوچهر حامدی؛ فرشته قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب