1.

بررسی رابطة میان فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی

صفحه 1-18
رضا آقایی؛ میلاد آقایی؛ اصغر آقایی

2.

بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

صفحه 19-38
مجتبی امیری؛ مجید رحمانیان؛ علی غفاری

3.

بررسی عوامل مؤثر در تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه 39-56
معصومه بابایی خلجی؛ سید علی اکبر احمدی؛ مهدی شهبازی

4.

طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک

صفحه 57-78
محمد سعید تسلیمی؛ رضا راعی؛ اسدالله فرزین‌وش؛ مکائیل برقی

5.

تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

صفحه 79-100
امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری

6.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت‌ اجتماعی در شرکت خودروسازی سایپا

صفحه 101-120
محمدرضا دارائی؛ الهه پارساعمل

7.

سازوکارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانة کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم

صفحه 121-138
مهدی رحمانیان کوشککی؛ عنایت عباسی

8.

تبیین مدل توسعة منابع انسانی به منظور دستیابی به شهرت رسانه‌ای (مورد مطالعه: واحد مرکزی خبر)

صفحه 139-156
طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ عباس نرگسیان

9.

رابطة بین سبک های رهبری، سلامت سازمانی و اجحاف (مطالعة موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 157-174
داریوش غلام زاده؛ آزاده تحویلدار خزانه

10.

معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشة راهبردی (مطالعة موردی: روزنامة همشهری)

صفحه 175-200
علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر؛ علی اصغر محکی؛ ابوالفضل دانایی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب