1.

بررسی نقش آمیختۀ ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش ویژۀ برند در راستای افزایش وفاداری برند

صفحه 1-18
ابوالقاسم ابراهیمی؛ مجتبی خلیفه؛ مهدی سمیع زاده؛ سید مجتبی حسینی

2.

تجزیه‎وتحلیل وضعیت راهبردی دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های آموزش عالی غیرانتفاعی در ایران: به‎کارگیری رویکرد جامع تحلیل راهبردی

صفحه 19-38
فاطمه اسدی؛ محمد تابان؛ محمد صفری کهره

3.

تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار)

صفحه 39-56
معصومه حسین زاده شهری؛ مریم خسروی

4.

ارائۀ مدلی برای سنجش هوشمندی برون‎سازمانی: دیدگاهی از هوشمندی رقابتی

صفحه 57-82
سید یعقوب حسینی؛ شهربانو یدالهی

5.

تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

صفحه 83-104
کامبیز طالبی؛ عامر دهقان

6.

تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان‌نامه‌های بازاریابی در دانشگاه‌های منتخب تهران

صفحه 105-124
شهریار عزیزی؛ فاطمه فرهیخته

7.

ارزیابی اثربخشی تبلیغات ویروسی با طرح پژوهش تجربی

صفحه 125-144
مهرداد مدهوشی؛ سعید رضایی

8.

گزینش استراتژی‌های نوآوری با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی ـ فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران ـ مپسا)

صفحه 145-172
اسماعیل ملک اخلاق؛ محمود مرادی؛ مهران مهدی زاده؛ ناهید درستکار احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب