1.

بازنمایی چالش‌های روشنفکر طبقه متوسط شهری در سینمای پایان دهه 1360 ایران با تمرکز بر نشانه‌شناسی فیلم هامون

صفحه 5-12
احسان آقابابایی؛ رضا صمیم؛ پیمان کی فرخی

2.

نشانه‌شناسی نام شخصیت‌های نمایشی در نمایشنامه ی مرگِ فروشنده

صفحه 13-23
سعید اسدی؛ فرهنگ فربد

3.

رابطة موسیقی رمانتیک و ایدة منطق از دیدگاه هگل

صفحه 25-32
فاطمه بنویدی

4.

نشانه های نمایشی در منظومه ی"درخت آسوریگ"

صفحه 33-44
علیرضا بلنداقبال

5.

مسأل? تشبّه و عللِ اطلاقِ واژ? «شبیه‌خوانی» به تعزیه

صفحه 45-54
محمدرضا خاکی؛ فرهاد مهندس پور؛ علی قلی پور

6.

بررسی و تعریف دو اصطلاح " ایقاع" و "وزن" با توجه به رسالات سده های سوم تا نهم هجری

صفحه 55-60
پژمان رادمهر

7.

تأثیر اساطیر ایرانی بر آثار هنریک ایبسن از طریق چنین گفت زرتشت نیچه

صفحه 61-68
فریندخت زاهدی

8.

واقعیت استیلیزه در تئاتر رئالیستی معاصر

صفحه 69-77
محمدمهدی سلطانی سروستانی

9.

تئاتر تعلیمی ـ تربیتی (پداگوژیک): مطالعه‌ای تطبیقی

صفحه 79-86
مجید سرسنگی؛ رحمت امینی

10.

موضوع شناسی غنا در آواز منطبق بر ردیف دستگاه ایرانی ( تطبیق نظریه عدم حرمت ذاتی غنا با محتوای آواز ایرانی )

صفحه 87-95
مهدی نیکجو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب