1.

اثر شرایط خاک روی تغییرات جمعیت وبقاء قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum

حمید روحانی

2.

اندازه‌گیری باقیمانده حشره‌کش ایمیداکلوپرید در خیار

خلیل طالبی جهرمی

3.

تاثیر محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

حمید عباس دخت؛ حمید مروی

4.

الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پرشدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

علی احمدی؛ محسن سعیدی؛ محمدرضا جهانسوز

5.

رابطه بین پروتئینهای محلول و مقاومت به سرما در گندم با استفاده از رگه‌های جایگزین و تجزیه به عاملها

حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها

6.

بررسی تعامل نماتد گالزای بذر گندم Anguina tritici و باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم Rathayibacter tritici

نوازاله صاحبانی؛ احمد خیری؛ حشمت اله رحیمیان؛ عباس شریفی تهرانی؛ زهرا ذاکری

7.

معرفی خصوصیات بیوشیمیایی و تولیدی کرم ابریشم‌های بومی ایران

کیوان اعتباری؛ سیدحسین حسینی مقدم

8.

روابط ژنتیکی برخی از ارقام انار (Punica granatum L.) ایران با استفاده از نشانگر AFLP

تورج رحیمی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ بهرام شریف نبی؛ سیروس قبادی

9.

بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

مهیار شیخ الاسلامی؛ سید محمود اخوت؛ قربانعلی حجارود؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه

10.

تخمین پارامترهای معادلات نفوذ توسط خصوصیات فیزیکی خاک

محمدحسین محمدی؛ حسینقلی رفاهی

11.

میکرومورفولوژی انباشتگی کربنات کلسیم ثانوی در قسمتی از زمینهای پیرامون دریاچه ارومیه

شهلا محمودی؛ شهرام منافی

12.

بررسی تاکسونومی زنبورهای قبیله Scoliini (Hym.: Scoliidae) در استان تهران

پروانه آزمایش فرد؛ معصومه چهارطاقی آبینه؛ ابراهیم ابراهیمی؛ احمد عاشوری

13.

بهبود شاخص های کیفی کیوی خشک شده و فرمولاسیون آن با استفاده از پیش فرایند اسمز

زهرا امام جمعه؛ بهزاد علا الدینی

14.

ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علف‌های هرز در گندم در منطقه مشهد

جاوید قرخلو؛ داریوش مظاهری؛ علی قنبری؛ محمدرضا قنادها

15.

افزایش بیان ژنهای سوکسینات دهیدروژناز و پروفوبیلینوژن دی آمیناز در پاسخ به تنش شوری درگندم ماهوتی

فرهاد قوامی؛ محمد علی ملبوبی؛ محمد رضا قنادها؛ تهمینه لهراسبی؛ بهمن یزدی صمدی؛ جواد مظفری؛ آنیا پلنت

16.

مقاومت آنتی‌بیوزی شش رقم لوبیا به مگس مینوز Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) در اتاقک رشد

بابک ظهیری؛ سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‌پور

17.

بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی صفات رشد در بره‌های لری بختیاری

محمود وطن خواه؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ سیدرضا میرائی آشتیانی

18.

بررسی تغییرات جمعیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind.) و تأثیر آن روی غده‌دهی و عملکرد ارقام انتخابی پیاز در اصفهان

مریم کلافچی؛ مصطفی مبلی؛ رحیم عبادی؛ عبدالمجید رضائی

19.

رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان اردبیل

اصغر باقری؛ ایرج ملک‌محمدی

20.

اثرتنش خشکی و زمان‌بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه گندم

حمیدرضا عیسوند؛ علی احمدی؛ علی اکبر شاه‌نجات بوشهری؛ کاظم پوستینی؛ محمدرضا جهانسوز

21.

مطا لعه گل آغازی و نیاز سرمایی گیلاس (prunus .avium. L) ارقام سیاه دانشکده و فراسیدا

ناصربوذری؛ کاظم ارزانی؛ حسن ابراهیم زاده

22.

بهبود کیفیت بستنی کم‌چرب به کمک هیدرولیز نسبی پروتئین‌های مخلوط بستنی با کیموزین(II)

عزیز همایونی‌راد؛ محمد رضا احسانی؛ محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ مصطفی ولیزاده؛ زهرا امام جمعه

23.

مطالعه ژنوتیپ‌های نخود در شرایط تنش آبی

جهانبخش سوری؛ حمید دهقانی؛ سید حسین صباغ‌پور

24.

واکنش فتوسنتزی 4 رقم یونجه بومی ایران نسبت به تنش شوری

بابک درویشی؛ کاظم پوستینی؛ رضا توکل افشاری

25.

بررسی تأثیر مقادیر مختلف پتاسیم برکارایی مصرف آب و تحمل به خشکی گیاه گوجه‌فرنگی در استان بوشهر

مرتضی پوزش شیرازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب