1.

وجوه اعرابی و نقش آن در ترجمة قرآن کریم

دکتر سیدعلی میرلوحی

2.

شرح أنوار بر بادة أسرار

دکترسیدامیرمحمدانوار

3.

مقاله ای تحقیقی انتقادی دربارة مفاهیم و مسائل اخلاقی در فلسفه اسپینوزا

دکترمحسن جهانگیری

4.

مبانی و کاربرد قاعده"الاتفاقی"نزد ابن سینا و ارسطو

دکترمحمدعلی اژه ای

5.

بررسی مسئله تغییر همزمانی زبان

دکتر علی افخمی

6.

هنرپردازی در شریطه

علی محمد مؤذنی

7.

کتابخانه های ایران در دوره تیموریان

دکترعباس کی منش

8.

ادب پهلوانی در داستان((رستم و اسفندیار))

دکتر منوچهر اکبری

9.

صنایع روستایی و نقش آن در اقتصاد ملی

دکتر محمد تقی رضویان

10.

از شکل گرایی تا ساختارزدایی در ادبیات

دکتر جلال سخنور

11.

بررسی جامعه شناختی اندیشه های سیاسی ژان ژاک روسو(فیلسوف فرانسوی) درباره حاکمیت قانون

دکتر امیرآشفته تهرانی

12.

آنکه شنیده ای که خواجه را سایه نبود راست است

دکتر فاطمه مدرسی

13.

تجلیات فرهنگ و هنر ایران در عصر گورکانیان هند

دکتر قاسم صافی

14.

فرآیند زهد در ادب عرب

دکتر نصرالله شاملی

15.

أبوتمام فی ایران

الدکتور محمد علی آذرشب

16.

تاریخچه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر علی شیخ الاسلامی

17.

-

Mohammad Janani


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.