1.

مقایسه روشهای مختلف ایمن سازی ماکیان با سویه پیش رس ایمریاتنلا

دکتر صادق رهبر؛ دکتر سید محمد مهدی کیایی؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی

2.

گزارش یک مورد ملانوم بدخیم در حفره دهانی سگ

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر محمدمهدی دهقان؛ دکتر احمدرضا موثقی

3.

تاثیر کادمیم در ضریب تبدیل غذا و رشد در جوجه های گوشتی نژاد راس

دکتر جمیله سالار آملی؛ دکتر محمد جواد قراگزلو؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر زهره خاکی

4.

مطالعه بافت شناسی مغز میانی و مخچه در ماهی سفید دریای خزر

دکتر مسعود ادیب مرادی؛ دکتر محمدتقی شیبانی

5.

تاثیر استفاده از دیاتومیت و زئولیت طبیعی در جیره غذایی بر میزان بازده تولید و درصد رطوبت بستر در جوجه های گوشتی

دکتر سید محمد مهدی کیایی؛ مهرداد مدیر صانعی؛ دکتر محسن فرخوی؛ دکتر اردلان تقدیری

6.

بررسی انگلهای کرمی دستگاه گوارش در گربه های ولگرد شهرستان اصفهان

دکتر شهرام جمشیدی؛ دکتر بهنام مشگی؛ دکتر مسعود طوقانی

7.

مروری بر هموگلوبینوری پس از زایش و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد کننده

دکتر غلامعلی کجوری

8.

اولین گزارش جداسازی پاروویروس سگ در ایران

دکتر فرهید همت زاده؛ دکتر شهرام جمشیدی

9.

تعیین میزان pH مرز رشد و عدم رشد و مرز بقا و مرگ استافیلوکوکوس ارئوس با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی در حرارتهای مختلف نگهداری

دکتر ودود رضویلر؛ دکتر عبداله جمشیدی؛ دکتر بهار شمشادی

10.

وقوع رابدومیوسارکوم در چشم یک راس گاو نژاد دو رگ ایران

دکتر عباس توسلی؛ دکتر تقی تقی پور بازرگانی

11.

گزارشی درباره آلودگی روباه قرمز (ولپس ولپس) به کرمهای گرد

دکتر علی اسلامی

12.

گزارش بالینی یک مورد مگاازوفاگوس گربه در ایران

دکتر علیرضا کامرانی؛ دکتر مجید مسعودی فرد؛ دکتر علیرضا وجهی

13.

ارزیابی بالینی تحریکات عصبی (T.E.N.S) در درمان تورم مزمن اوتار در اسب

دکتر داود شریفی؛ دکتر آرش عزیزیان؛ احمد رضوانی

14.

برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها

دکتر حمید رضا حدادزاده؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر صادق رهبر؛ دکتر موسی توسلی؛ دکتر فرهاد امینی

15.

مقایسه پارامترهای الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی طبیعی و مبتلا به آسیت

دکتر منوچهر عالی مهر؛ دکتر بهرام دلیر نقده

16.

بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر غلامرضا محمدی؛ دکتر علی اوجاقی

17.

تعیین غلظت موثر ضد باکتریایی سیستم لاکتو پراکسیداز بر اشریشیکالی در شیر UHT

دکتر گیتی کریم؛ دکتر لادن منصوری نژند

18.

اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک

دکتر ابوالفضل کامکار؛ دکتر نوردهر رکنی؛ دکتر سعید بکائی؛ دکتر هدایت حسینی

19.

ارزیابی واکنش های سرولوژی ناشی از تزریق واکسن Rev1 در گوسفند

دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر اسماعیل ذوقی؛ دکتر سیمین عقیلی؛ محمدرضا مصطفی زاده

20.

بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر علی رضا خانی؛ دکتر فاطمه قنبری مهارلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب