1.

بهینه‌سازی حذف رنگ راکتیو Blue21 با استفاده از فتوکاتالیست غیرفلزی کربن-نیتریدی به روش پاسخ سطحی

صفحه 1-14
شهره علی دوست؛ نادر بهرامی فر؛ حبیب الله یونسی

2.

بررسی توان گیاه پالایی گونه‌های مرتعی Dactylis glomerata، Festuca ovina و Medicago sativa به عناصرسرب و کادمیم

صفحه 15-28
محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ حسین اقاجان تبار؛ آیلین فرجی

3.

مکان‌یابی ایستگاه انتقال پسماند شهرکرج، استان البرز

صفحه 29-41
مرضیه نایبی؛ مظاهر معین الدینی

4.

پهنه‌بندی حساسیت سیلاب با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین بهبودیافته توسط الگوریتم ژنتیک

صفحه 43-60
پیمان کرمی؛ سید احمد اسلامی نژاد؛ مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ ملیکا راستگو

5.

شناسایی و تحلیل ذینفعان کلیدی با هدف اولویت‌بندی خدمات اکوسیستم به‌منظور یکپارچه‌سازی در برنامه‌های توسعة شهری اراک

صفحه 61-80
نجمه سادات مصطفوی؛ پروین پرتوی؛ زهرا اسدالهی

6.

ارزیابی مکانمند آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک، مطالعة منطقة 2 شهر تهران

صفحه 81-91
پریسا احمدی؛ مهرداد هادی پور؛ فرخ قهرمانی نژاد

7.

تشدید زیستی تجزیة هیدروکربن‌های نفتی خاک به روش درمحل با استفاده از کنسرسیوم میکروبی بومی

صفحه 93-103
زهرا هژبری؛ علیرضا حبیبی؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی

8.

مطالعة تغییرات سالیانه ترجیح مطلوبیت زیستگاه ماهی بوتک دهان بزرگ Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 در رودخانة زاب در چهار فصل

صفحه 105-115
زانیار غفوری؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

9.

ارزیابی وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب در اکوسیستم‌های تالابی (مطالعة تالاب زریوار، شهرستان مریوان)

صفحه 117-131
کاروان شانازی؛ موسی اعظمی

10.

بررسی سمیت حاد و آسیب‌های هیستوپاتولوژی علف‌کش پاراکوآت در pH، سختی و دماهای مختلف در ماهی گامبوزیا Gambusia holbrooki Girard, 1859

صفحه 133-147
محمد حسین صیادی؛ جواد خارکن؛ حسین شکری؛ ایوب رضایی

11.

پهنه‌بندی فازی کیفیت آب زیرزمینی (مطالعة موردی: شهرستان سردشت، استان آذربایجان غربی، ایران)

صفحه 149-160
هیمن محمودپور؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ همایون مقیمی

12.

بررسی بیلان و میزان کربن آلی ترسیب‌شده بخش‌های مختلف گیاهان کاربری‌های مختلف شهرستان بهبهان در استان خوزستان

صفحه 161-171
صاحب خورده بین؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ ایمان احمدیان فر

13.

تحلیل گزاره‌ها و دیدگاه‌های مدیریتی در خصوص آتش‌سوزی جنگل در ایران

صفحه 173-184
بیت الله محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب