1.

شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری فرهنگی در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها)

صفحه 107-121
محمد حسین امیدخدا؛ وجه الله قربانی زاده

2.

گونه‌شناسی فرهنگ ریسک‌پذیری مطلوب نیروهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 123-138
ناصر عسگری؛ حبیب اله سیاری؛ جواد اسحاقی؛ علی ولی سلطانی

3.

طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری

صفحه 139-154
سید محمدباقر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ مرتضی سلطانی؛ مریم صفایی

4.

طراحی الگوی عوامل مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان: پژوهشی به روش فراترکیب

صفحه 155-169
محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری

5.

بررسی تأثیر سندروم درماندگی آموخته‌شده بر سکون‌زدگی مسیر شغلی؛ تبیین نقش میانجی فرسودگی هیجانی منابع انسانی

صفحه 171-189
علی شریعت نژاد؛ سمانه قهرمانی

6.

ارائة چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکرد ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ

صفحه 191-204
حمید زارع؛ هادی عزیزیان کلخوران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب